Rejestracja na badania endoskopowe

Informujemy, iż od dnia 16.05.2022 r. (poniedziałek) rejestracja na badania ambulatoryjne GASTROSKOPII i KOLONOSKOPII oraz odbiór wyników histopatologicznych zostają ponownie przeniesione do Zespołu Pracowni Endoskopowych.
Lokalizacja: budynek główny Szpitala, parter
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 -14.00, tel. (25)798 2000 do 9, wew. 248

Święto Pielęgniarek i Położnych

Polskie położne wskazały 8 maja jako dzień swojego święta na cześć urodzonej tego dnia Stanisławy Leszczyńskiej (Łódź, rok 1896). Niezwykłej, oddanej swojemu zawodowi położnej, która uwięziona w obozie koncentracyjnym Auschwitz II–Birkenau, sprzeciwiając się wyraźnym rozkazom władz obozowych, przyjęła ok. 3000 porodów. 12 maja to także dzień urodzin – tego dnia w 1820 r. we Florencji przyszła na świat najsłynniejsza przedstawicielka zawodu, twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielka pierwszej szkoły pielęgniarstwa –  Florence Nightingale.

obrazek

Stawiamy na rozwój!!!

Ostatnia prosta kolejnej strategicznej inwestycji, która obejmuje wykonanie oddziału na dwóch kondygnacjach budynku głównego szpitala (pomieszczenia po Laboratorium i Oddziale Reumatologicznym). Nową lokalizację, o powierzchni ok. 1000 m2, zajmie Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu, wyposażony w nowoczesny system wentylacji mechanicznej, instalację gazów medycznych oraz w pełne zaplecze socjalno-sanitarne dla pacjentów i personelu.
Projekt budowlany dodatkowo objął aranżację przestrzeni holu wraz z przebudową klatki schodowej, budowę nowej szatni z węzłem sanitarnym dla osób odwiedzających oraz wydzielenie nowych pomieszczeń dla Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi. Całość została skomunikowana na wszystkich kondygnacjach nowym dźwigiem osobowym.
Koszt prac to ok. 5,1  mln zł, z czego blisko 3,7 mln zł udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Dobiegają końca prace przy realizacji jednej z najważniejszych inwestycji w łukowskim Szpitalu!!!

Trwają ostatnie przygotowania do odbioru robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowego ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII oraz jednosalowego BLOKU OPERACYJNO-ZABIEGOWEGO. Do realizacji projektu, sfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przystąpiono pod koniec 2020 r. Całkowity koszt prac wyniósł ok. 9, 8 mln zł. Wyposażenie zakupione zostało w ramach projektu pn. „Doposażenie SPZOZ w Łukowie w sprzęty medyczne”, w wysokości 6, 3 mln, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Prace budowlane objęły przebudowę niskiego parteru w skład, którego wchodziły pomieszczenia byłej kuchni szpitalnej (ok. 350 m2) i kotłowni (ok. 170 m2). Cały kompleks budynków rozbudowano o łącznik parterowy z pomieszczeniami funkcyjnymi o powierzchni ok. 470 m2, wytworzono także dwa patia wewnętrzne, o powierzchni ok. 140 m2.
W ramach inwestycji powstał ponadto nowy ogólnodostępny dźwig osobowy, z przeznaczeniem również dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający komunikację z wszystkich kondygnacji szpitalnych z nowo powstałą częścią i budynkiem, w którym mieści się Pracownia Rezonansu Magnetycznego. Istniejąca już winda została doposażona w system kontroli dostępu, zmieniający jej przeznaczenie tylko dla personelu szpitalnego. W nowym oddziale zwiększona została liczba stanowisk intensywnej terapii z 4 do 8.
Inwestycja w pełni odpowiada wymogom prawa i obowiązującym standardom. Komórki medyczne objęte projektem są newralgiczne z punktu widzenia całej placówki, świadczą one bowiem usługi dla innych oddziałów szpitalnych oraz są wykorzystywane w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.
image_pdfimage_print
  1. /
  2. Aktualności
Skip to content