Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)

obrazek

adres: /SPZOZwLukowie/SkrytkaESP

  • Uprzejmie informujemy, że Elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP) przeznaczona jest do wymiany korespondencji w postępowaniu w sprawach udostępniania informacji publicznej oraz w postępowaniu w sprawach skarg i wniosków.
  • Z elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne.
  • Dokumenty elektroniczne mogą być składane wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Nie są przyjmowane dokumenty elektroniczne na informatycznych nośnikach danych.
  • Wielkość wszystkich dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB (aktualne możliwości techniczne platformy ePUAP).
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie mogące zniszczyć inne dane będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
image_pdfimage_print
  1. /
  2. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)
Skip to content