Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3
e-mail: spzoz@spzozlukow.pl
NIP: 825-17-11-719, REGON: 000306472 

Centrala
(25) 798 20 00 do 9, 
fax (25) 798 26 03

Zarząd

p.o. Dyrektora SPZOZ w Łukowie – lek. med. Mariusz Furlepa
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych – Marek Zalewski
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Remontów – Dariusz Orzeł
p. o. Pielęgniarki Naczelnej – Katarzyna Jankowska
Główny Księgowy – Anna Celińska – Mysław

Telefony

Administracja wew. 9  
Sekretariat (25)798 29 80 wew. 201
Ochrona wew. 200
   
Dział Analiz i Rozliczeń wew. 274
Dział Ekonomiczno Finansowy/Główny Księgowy wew. 208
Dział Higieny i Epidemiologii wew. 207
Dział Służb Pracowniczych wew. 213
Inspektor ds. BHP/Inspektor ds. Obronności wew. 261
Pełnomocnik ds. Jakości / Inspektor Ochrony Danych wew. 329
Radca Prawny wew. 336
Sekcja Administracyjno-Gospodarcza wew. 301
Sekcja Eksploatacji i Aparatury Medycznej wew. 304
Sekcja Informatyczna wew. 236
Sekcja Inwestycji i Remontów wew. 233

Sekcja Statystyki i Dokumentacji Chorych z Zakładową Składnicą Akt

Punkt Udostępniania Dokumentacji Medycznej

wew. 284

wew. 263
Sekcja Transportu wew. 309
Sekcja Zamówień Publicznych (25) 798 90 74
wew. 214
Sekcja Zaopatrzenia (25) 798 35 06
wew. 212
   
Oddziały wew. 4  
Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień Pokój lek. wew. 338
Pokój piel. wew. 334
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapi Gabinet lekarski wew. 114
Ordynator wew. 119
Konsola pielęgniarska wew. 115
Pielęgniarka Oddziałowa wew. 117
Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej Ordynator wew. 243
Pokój lek. wew. 241
Pokój piel. wew. 239
Piel.Oddz. wew. 240
Oddział Detoksykacyjny Ordynator wew. 316
Pokój piel. wew. 314
Oddział Dziecięcy Ordynator wew. 257
Pokój lek. wew. 254
Pokój piel. wew. 256
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu wew. 305
Piel. Oddz. 334
Oddział Neonatologiczny Pokój lek. wew. 298
Pokój piel. wew. 245
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu

Ordynator wew. 228
Gabinet lekarski wew. 306
Piel. Oddz. wew. 107
Pokój piel. wew. 206

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Ordynator wew. 289
Pokój lek. wew. 292
Pokój piel. wew. 291
Piel. Oddz. wew. 287
Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży Ordynator wew. 250
Pokój lek. wew. 278
Piel. Oddz. wew. 247
Pokój piel. wew. 246
Porodówka wew. 244
Oddział Psychiatryczny Ordynator wew. 322
Pokój lek. wew. 313
Pokój piel. wew. 312
Piel. Oddz.  105
Oddział Psychiatryczny z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowych Ordynator wew. 259
Pokój lek. wew. 311
Pokój piel. wew. 310
Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Ordynator wew. 290
Pokój lek. wew. 295
Pokój piel. wew. 294
Oddział Reumatologiczny Ordynator wew. 258
Pokój lek. wew. 276
Pokój piel. wew. 319
Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny Ordynator wew. 328
Pokój lek. wew. 252
Strona K wew. 253
Strona M wew. 251
Psychiatryczna Izba Przyjęć wew. 320
Szpitalny Oddział Ratunkowy wew. 267
Blok Operacyjno – Zabiegowy wew. 242
    
Przychodnia Specjalistyczna – Poradnie wew. 5  
Rejestracja ogólna (25) 798 90 61
(25) 798 2000-9
wew. 339
kom. 721 173 099
Alergologiczna dla Dzieci wew. 326
Chirurgiczna wew. 226
Chorób Zakaźnych tel. kom. 603 070 690 
Diabetologiczna wew. 339
Endokrynologiczna wew. 223
Ginekologiczno-Położnicza wew. 285
kom. 609 005 172
Gruźlicy i Chorób Płuc wew. 235
Kardiologiczna wew. 221
Leczenia Uzależnień wew. 323
Medycyny Pracy wew. 293
Medycyny Sportowej wew. 221
Neonatologiczna wew. 225
Neurologiczna wew. 323
Okulistyczna wew. 224
Ortopedyczna wew. 339
Otolaryngologiczna wew. 330
Rehabilitacyjna wew. 303
Reumatologiczna wew. 219
Zdrowia Psychicznego wew. 323
    
Rehabilitacja wew. 4  
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dorosłych wew. 217
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci II piętro – wew. 218,  III piętro-231
Zakład Rehabilitacji Leczniczej wew. 269
   
Pracownie/Gabinety wew. 6  
Audiometria wew. 303
Bakteriologia wew. 288
EEG wew. 317
EKG wew. 101
Holter/Próby wysiłkowe wew. 203
Laboratorium Kierownik – wew 279, kom. 603 130 507
Rejestracja – wew 282, kom. 601 702 857
Pracownie – wew 280, 281, kom. 603 181 508

Mammografia

Tomografia Komputerowa

Rezonans Magnetyczny

Rejestracja wew. 260, kom. 609-400-615
RTG Rejestracja wew. 229
Spirometria wew. 326
   
USG wew. 264
Zespół Pracowni Endoskopowych: gastroskopia/kolonoskopia wew. 248
Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi wew. 275
   
Apteka szpitalna wew. 297
Centralna Sterylizatornia wew. 255
    
Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej wew. 7
 
Łuków, ul. Partyzantów 10 (25)798 65 90
(25)798 2000-9
wew. 315
kom. 601 422 015
Łuków, al.T. Kościuszki 2A

dzieci (25)798 96 25, 798 26 54
dorośli (25)798 29 37
kom. 601 425 680 
Poradnia Pielęgniarki POZ: kom. 601 777 421, 605 590 200
Poradnia Położnej POZ: kom. 601 702 746

   
POZ Gręzówka 505 190 692
POZ Jedlanka (25)640 58 22
POZ Serokomla (25)755 45 25
POZ Stoczek Łukowski (25)797 00 14, kom. 695 701 415
POZ Trzebieszów (25)796 03 37, kom. 601 651 504
POZ Wandów (25)796 02 86
POZ Wojcieszków (25)755 41 17, kom. 605 580 035, 601 206 550
   
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna  
Łuków (25) 798 65 90, (25) 798 21 18, kom. 607 727 755 
   
Zespoły Ratownictwa Medycznego wew. 8  
Łuków wew. 249
Kierownik wew. 262
Adamów 721 060 578
Stoczek Łukowski 721 060 512

Poczta elektroniczna

dar@spzoz.lukow.pl Dział Analiz i Rozliczeń
ksiegowosc@spzoz.lukow.pl Dział Ekonomiczno – Finansowy
g.pietrych@spzoz.lukow.pl Dział Higieny i Epidemiologii – Pielęgniarka Epidemiologiczna
kadry@spzoz.lukow.pl Dział Służb Pracowniczych
sekcjaadm@spzoz.lukow.pl Sekcja Administracyjno – Gospodarcza
st@spzoz.lukow.pl Sekcja Eksploatacji i Aparatury Medycznej
t.buziak@spzoz.lukow.pl Sekcja Informatyczna
remont@spzoz.lukow.pl Sekcja Inwestycji i Remontów

statystyka@spzoz.lukow.pl

dokumentacja@spzoz.lukow.pl

Sekcja Statystyki i Dokumentacji Chorych z Zakładową Składnicą Akt
Punkt Udostępniania Dokumentacji Medycznej

trans@spzoz.lukow.pl Sekcja Transportu
zp@spzoz.lukow.pl Sekcja Zamówień Publicznych
zaopatrzenie@spzoz.lukow.pl Sekcja Zaopatrzenia

 

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Kontakt
Skip to content