Zasady udzielania teleporad w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

 

Teleporady w AOS mogą być realizowane po spełnieniu poniższych warunków:

  • teleporada jest realizowana na wniosek/prośbę pacjenta lub jego opiekuna prawnego – prośba musi być odnotowana w dokumentacji medycznej;
  • stan zdrowia oraz zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego;
  • z teleporad nie może skorzystać pacjent, który zostanie przyjęty do poradni po raz pierwszy lub w przypadku konieczności wykonania badania podmiotowego i przedmiotowego niemożliwego do przeprowadzenia w trybie teleporady;
  • teleporada nie zwalnia świadczeniodawcy z obowiązku zachowania wysokiej jakości udzielanych świadczeń i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta.

 

Źródło: Centrala NFZ

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Szpital
  3. /
  4. Przychodnia Specjalistyczna
  5. /
  6. Zasady udzielania teleporad w...
Skip to content