Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Lokalizacja: parter budynku oddziałów psychiatrycznych

KIEROWNIK:
mgr fizjoterapii Marta Józwik

KONTAKT:
tel: (25) 798 2000 do 9,  wew. 269
e-mail: rehabilitacja@spzoz.lukow.pl

REJESTRACJA:
Rejestracja pacjenta odbywa się poprzez zgłoszenie osobiste lub telefonicznie na podstawie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawionego przez lekarza POZ lub z poradni specjalistycznej.

PRZYJĘCIA PACJENTÓW PN-PT W  GODZINACH: 08.00 – 18.00

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

I. Świadczenia fizjoterapeutyczne w ramach ambulatoryjnej opieki medycznej:

KINEZYTERAPIA INDYWIDUALNA WG RÓŻNYCH METOD min:

   • metoda PNF
   • terapia manualna
   • techniki manipulacji krótko- i długo dźwigniowych
   • terapia manualna (szkoła niemiecka)
   • terapia tkanek miękkich
   • terapia stawu barkowego i kolanowego
   • rehabilitacja geriatryczna
   • terapia mięśniowo-powięziowa wg dr Ciechomskiego
   • techniki terapeutyczne – terapia punktów spustowych
   • diagnostyka i postępowanie w skoliozach
   • korekcja wad postawy systemem thera-band
   • metoda FDM
   • ćwiczenia czynno – bierne
   • ćwiczenia redresyjne i izometryczne
   • ćwiczenia wspomagane i samowspomagane
   • ćwiczenia czynne w odciążeniu i z oporem
   • mobilizacje i manipulacje
   • wyciągi
   • pionizacja i nauka lokomocji
   • ćwiczenia w wadach postawy
   • ćwiczenia na przyrządach ( bieżnia, rower treningowy, rotor, nowoczesny stół do ćwiczeń ręki)
   • instruktaż ćwiczeń– zalecenia do kontynuacji ćwiczeń w warunkach domowych
   • działania profilaktyczne – edukacja prozdrowotna pacjentów i promowanie zachowań służących utrzymaniu zdrowia, dobrej kondycji fizycznej i psychicznej

FIZYKOTERAPIA:

   • galwanizacja
   • jonoforeza
   • elektrostymulacja
   • tonoliza
   • prądy diadynamiczne
   • prądy interferencyjne – Nemecka
   • prądy TENS, TREBERTA, KOTZA
   • ultradźwięki, ultrafonoforeza
   • laseroterapia– skaner i punktowa
   • krioterapia miejscowa – z użyciem par ciekłego azotu
   • impulsowe pole wysokiej częstotliwości
   • pole magnetyczne niskiej częstotliwości- magnetronic
   • naświetlania IR,UV , lampą Q-LIGHT
   • kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych

MASAŻ:

   • masaż klasyczny leczniczy – ręczny
   • drenaż limfatyczny – ręczny
   • masaż mechaniczny – aparatem Aquavibron
   • mobilizacje blizn pooperacyjnych

II. Świadczenia fizjoterapeutyczne dla pacjentów stacjonarnych w oddziałach szpitala tzw. przyłóżkowa rehabilitacja.

III. Świadczenia fizjoterapeutyczne w ramach usług komercyjnych – wg Cennika Usług Medycznych.

image_pdfimage_print
 1. /
 2. Szpital
 3. /
 4. Rehabilitacja
 5. /
 6. Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Skip to content