Zakład Rehabilitacji Leczniczej

(tymczasowa nowa lokalizacja: parter budynku oddziałów psychiatrycznych, oddzielne wejście boczne od strony kuchni szpitalnej)

KIEROWNIK:
mgr Katarzyna Doszko – specjalista II stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej

KONTAKT:
tel: (25) 798 2000 do 9,  wew. 269
e-mail: rehabilitacja@spzoz.lukow.pl

REJESTRACJA:
Rejestracja pacjenta odbywa się poprzez zgłoszenie osobiste lub telefonicznie na podstawie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawionego przez lekarza POZ lub z poradni specjalistycznej.

PRZYJĘCIA PACJENTÓW PN-PT W  GODZINACH: 08.00 – 18.00

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

I. Świadczenia fizjoterapeutyczne w ramach ambulatoryjnej opieki medycznej:

 • KINEZYTERAPIA INDYWIDUALNA WG RÓŻNYCH METOD min:

   

  • metoda PNF
  • terapia manualna (szkoła niemiecka)
  • terapia tkanek miękkich
  • terapia stawu barkowego i kolanowego
  • rehabilitacja geriatryczna
  • funkcjonalna terapia manualna wg Mulligana
  • techniki terapeutyczne – punkty spustowe
  • diagnostyka i postępowanie w skoliozach
  • korekcja wad postawy systemem thera-band
  • metoda PNF w pediatrii
  • metoda Vojty
  • metoda Ndt-Bobath
  • kinesiotaping
  • ćwiczenia czynno – bierne
  • ćwiczenia redresyjne i izometryczne
  • ćwiczenia wspomagane i samowspomagane
  • ćwiczenia czynne w odciążeniu i z oporem
  • mobilizacje i manipulacje
  • wyciągi
  • pionizacja i nauka lokomocji
  • ćwiczenia w wadach postawy
  • ćwiczenia na przyrządach ( bieżnia, rower treningowy, rotor, nowoczesny stół do ćwiczeń ręki)
  • galwanizacja
  • jonoforeza
  • elektrostymulacja
  • tonoliza
  • prądy diadynamiczne
  • prądy interferencyjne – Nemecka
  • prądy TENS, TREBERTA, KOTZA
  • ultradźwięki, ultrafonoforeza
  • laseroterapia– skaner i punktowa
  • krioterapia mejscowa – z użyciem par ciekłego azotu
  • impulsowe pole wysokiej częstotliwości
  • pole magnetyczne niskiej częstotliwości- magnetronic
  • naświetlania IR,UV , lampą Q-LIGHT
  • kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych
  • masaż klasyczny leczniczy – ręczny
  • masaż limfatyczny – ręczny
  • masaż mechaniczny – aparatem Aquavibron
  • instruktaż ćwiczeń– zalecenia do kontynuacji ćwiczeń w warunkach domowych
  • działania profilaktyczne – edukacja prozdrowotna pacjentów i promowanie zachowań służących utrzymaniu zdrowia, dobrej kondycji fizycznej i psychicznej

II. Świadczenia fizjoterapeutyczne dla pacjentów stacjonarnych w oddziałach szpitala tzw. przyłóżkowa rehabilitacja.

III. Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych.- pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć do ZRL a wymagają rehabilitacji.

ZAKRES ZABIEGÓW W DOMU PACJENTA:

 • kinezyterapia indywidualna
 • masaż klasyczny leczniczy
 • laseroterapia punktowa

   

IV. Świadczenia fizjoterapeutyczne w ramach usług komercyjnych – wg Cennika Usług Medycznych.

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek

Ośrodek Dzienny dla Dzieci

Świadczenia fizjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego realizowane w warunkach Ośrodka Dziennego dla Dzieci. ( II piętro w Przychodni Specjalistycznej przy szpitalu)

KOORDYNATOR OŚRODKA
mgr Katarzyna Doszko
Tel: (25) 798 2000 do 9

REJESTRACJA: wew. 218
PRZYJĘCIA PN – PT W GODZ: 08.00 – 17.30

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

wspomaganie rozwoju
Porada lekarza rehabilitacji

 • indywidualna terapia dziecka wg metod neurorozwojowych:
  – metoda Vojty
  – metoda Ndt – Bobath
  – metoda PNF
 • terapia ręki
 • terapia manualna stóp
 • kinesiotaping
 • ćwiczenia z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem taśm thera-band
 • masaż klasyczny, masaż Shantala
 • masaż wirowy
 • wybrane zabiegi fizjoterapeutyczne
 • świadczenia z zakresu logopedii
 • świadczenia z zakresu psychoterapii.
 • ocena neurorozwojowa niemowlęcia i małego dziecka.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego) oraz dzieci o nieprawidłowym rozwoju psychomotorycznym.

KADRA ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ I OŚRODKA DLA DZIECI:
Zapewniamy wysokiej jakości świadczenia zdrowotne wszystkim pacjentom dorosłym i dzieciom. Świadczenia terapeutyczne realizowane są przez zespół kadry medycznej z dużym doświadczeniem zawodowym. Indywidualne podejście, profesjonalizm i wysoka kultura osobista pracowników umożliwia prowadzenie efektywnej terapii.
Nowoczesny i wysokiej klasy sprzęt i aparatura pozwalają realizować cele kompleksowej rehabilitacji zgodnie z osiągnięciami współczesnej fizjoterapii.

ZAPRASZAMY

obrazek
image_pdfimage_print
 1. /
 2. Szpital
 3. /
 4. Rehabilitacja
 5. /
 6. Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Skip to content