Badanie przesiewowe noworodków w kierunku SMA

Badanie SMAOd dnia 1 czerwca 2021 r. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie będzie wykonywał bezpłatne badania przesiewowe w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). Noworodki urodzone w łukowskim Szpitalu również zostaną objęte tym programem. SMA jest chorobą objawiającą się postępującym osłabieniem i zanikiem mięśni oraz niewydolnością oddechową. U połowy dzieci objawy choroby pojawiają się w I półroczu życia, a u większości – przed ukończeniem 2 lat. Leczenie SMA jest najbardziej efektywne, gdy choroba zdiagnozowana jest już u noworodka, a leczenie wprowadzone przed wystąpieniem objawów klinicznych.
Więcej informacji o badaniu można uzyskać:
– w Oddziale Neonatologicznym SPZOZ w Łukowie, pod nr (25)798 2000 – 9, wew. 245
– na stronie: http://przesiew.imid.med.pl/
Badanie przesiewowe jest ważnym badaniem profilaktycznym mającym na celu wczesne wykrycie dzieci obciążonych jedną z chorób wrodzonych. Tylko wczesna identyfikacja chorego dziecka i szybkie rozpoczęcie leczenia pozwala zapobiec powstaniu nieodwracalnych powikłań oraz poprawić jakość życia dziecka. W Polsce badania przesiewowe wykonywane są bezpłatnie dla wszystkich noworodków, w ramach programu polityki zdrowotnej państwa na zlecenie Ministra Zdrowia. Obecnie programem badań przesiewowych objęte jest 30 chorób wrodzonych.

image_pdfimage_print

Światowy Dzień Bez Tytoniu

Światowy Dzień Bez TytoniuCo roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Dzień ten został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Dzień ten ma również zachęcić do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie. 
Dym tytoniowy zawiera około 4000 substancji chemicznych, w tym około 40 rakotwórczych. Uzależnienie od palenia tytoniu niesie za sobą negatywne i poważne skutki zdrowotne, pogarsza jakość życia, powoduje liczne choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz choroby nowotworowe. Dym papierosowy ma również bardzo niekorzystny wpływ na urodę. Skóra jest niedotleniona, z czasem cera staje się coraz bladsza i bardziej poszarzała. Rzucenie palenia przynosi natychmiastowe i długoterminowe korzyści zdrowotne:
– już po 20 minutach od rzucenia palenia spada tętno
– w ciągu 12 godzin poziom tlenku węgla we krwi wraca do normy
– w ciągu 2–12 tygodni poprawia się krążenie i czynność płuc
– w ciągu 1-9 miesięcy ustępują kaszel i duszność
– w ciągu 5–15 lat ryzyko udaru zmniejsza się do poziomu porównywalnego do osób niepalących
– w ciągu 10 lat śmiertelność z powodu raka płuc jest o około połowę mniejsza niż wśród palaczy
– w ciągu 15 lat ryzyko wystąpienia chorób serca jest takie, jak u niepalących.

 

image_pdfimage_print

Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

obrazek27 maja obchodzimy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. W tym dniu w 1961 roku Heinrich J. Matthaei i Marshall Warren Nirenberg odkryli tajemnicę kodu genetycznego. Odkrycie to dało podwaliny wszelkim późniejszym dokonaniom z dziedziny diagnostyki molekularnej. Medyczna diagnostyka laboratoryjna to jedno z najważniejszych i najbardziej obiektywnych źródeł, opisujących stan zdrowia pacjenta. To wymagająca wysokich kwalifikacji dziedzina medycyny mająca bezpośredni wpływ na proces leczenia pacjenta. Postawienie prawidłowej diagnozy oraz określenie skuteczności zastosowanej terapii przez lekarzy, często wymaga od Diagnosty Laboratoryjnego przeprowadzenia szeregu badań analitycznych, mikrobiologicznych i ich interpretacji. Nawet 70 proc. decyzji lekarskich opiera się na wynikach badań diagnostycznych.  Należy podkreślić, że uchwalenie w 2001 r. ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i wydzielenie nowego samodzielnego zawodu medycznego miało istotne znaczenie dla systemu ochrony zdrowia. Ustalono zasady dostępu do wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego, standardy pracy, a także określono obowiązki i prawa Diagnostów.

Z tej okazji wszystkim Diagnostom Laboratoryjnym składamy podziękowania za profesjonalną i niezwykle ważną pracę. Doceniając znaczenie Państwa zawodu oraz zaangażowanie, życzymy wielu sukcesów, satysfakcji zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty.
Życzenia kierujemy również do Techników Analityki Medycznej, Pomocy Laboratoryjnych i Rejestratorek, którzy wspólnie z Diagnostami tworzą zespół Zakładu Diagnostyki Medycznej łukowskiego Szpitala i z równym zaangażowaniem pracują na rzecz zdrowia naszych pacjentów.
Dziękujemy!!!

Dyrekcja SPZOZ w Łukowie

image_pdfimage_print

Tydzień Promocji Karmienia Piersią

W związku z przypadającym w dniach 26 maja – 1 czerwca Ogólnopolskim Tygodniem Promocji Karmienia Piersią przypominamy, iż przy Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Patologii Ciąży SPZOZ w Łukowie działa PORADNIA LAKTACYJNA
Poradnia czynna jest we wtorki i czwartki, w godz. 12.00-14.00. Porad udziela certyfikowany doradca laktacyjny mgr Edyta Orzeł, nr tel. 501 677 684. W przypadku powikłań należy skontaktować się z naszym POGOTOWIEM LAKTACYJNYM, czynnym całą dobę, pod nr tel. 25 798 2000 – 9 wew. 245 lub 278.
PORADY LEKARSKIE w zakresie karmienia noworodków udzielane są przez Ordynator Oddziału Neonatologicznego, dr n. med. Justynę Domosud – specjalistę neonatologii, w środy w godz. 15.00-17.00 oraz 18.00-20.00, pod nr tel. 504 197 197.
Pacjentko, jeśli masz pewne wątpliwości lub trudności w związku z karmieniem piersią, jeśli podejrzewasz, że  może się coś dziać nieprawidłowego w obrębie Twoich piersi – ZADZWOŃ !!!

obrazek

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
  1. /
  2. 2021
  3. /
  4. maj
Skip to content