Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Łukowskiego realizowane są przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie w Poradni Lekarza POZ w Łukowie przy ul. Partyzantów 10,  nr tel. (25) 798 65 90, (25) 798 21 18, 607 727 755 w dni powszednie w godz. 18.00 – 8.00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Świadczenia zdrowotne w ramach POZ oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej obejmują poradę lekarską udzielaną:

  1. w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą,
  2. w ramach teleporad (telefonicznie), pod numerami telefonów podanymi powyżej (tylko w określonych sytuacjach!),
  3. w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy – w miejscu jego zamieszkania.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

 Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
– nagłego zachorowania;
– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Rejestracja rozmów telefonicznych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

W trosce o najwyższą jakość obsługi naszych pacjentów informujemy, iż stosujemy system rejestrujący rozmowy telefoniczne. Świadczeniodawca zobowiązany jest do rejestrowania rozmów telefonicznych prowadzonych przez personel w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Klauzula informacyjna – Rejestracja rozmów telefonicznych

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Szpital
  3. /
  4. Nocna i Świąteczna Opieka...
Skip to content