Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Łukowskiego realizowane są przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie w Poradni Lekarza POZ w Łukowie przy ul. Partyzantów 10,  nr tel. (25) 798 21 18, 607 727 755 w dni powszednie w godz. 18.00 – 8.00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Świadczenia zdrowotne w ramach POZ oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej obejmują poradę lekarską udzielaną:

  1. w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą,
  2. w ramach teleporad (telefonicznie), pod numerami telefonów podanymi powyżej,
  3. w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy – w miejscu jego zamieszkania.

Rejestracja rozmów telefonicznych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

W trosce o najwyższą jakość obsługi naszych pacjentów informujemy, iż stosujemy system rejestrujący rozmowy telefoniczne. Świadczeniodawca zobowiązany jest do rejestrowania rozmów telefonicznych prowadzonych przez personel w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna:

  • Zarządzenie nr 72/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
image_pdfimage_print
Skip to content