e-Zlecenie na wyroby medyczne

Co to są wyroby medyczne

Wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny. Pacjentom przysługuje refundacja wyrobów medycznych w ramach określonych limitów. Pacjent może zdecydować, czy kupuje wyrób medyczny droższy niż te limity.
Zlecenie na wyroby medyczne mogą być wystawiane maksymalnie na 12 miesięcy. Niektóre wyroby, jak np. pieluchomajtki, przysługują comiesięcznie. Zlecenia na nie mogą być wystawione na dłużej niż jeden miesiąc. Można je wówczas zrealizować w częściach. Nie ma możliwości realizacji zlecenia za miesiące, które już upłynęły.

Jak otrzymać zlecenie na wyroby medyczne

Zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, ale też pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione.
Od 1 stycznia 2020 r. zlecenie może potwierdzić:

 • lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia,
 • dowolny oddział NFZ (gdy osoba wystawiająca zlecenie nie będzie miała w danym momencie dostępu do Internetu lub usług informatycznych NFZ).

Podczas wizyty pacjenta osoba posiadająca uprawnienia do wystawia zlecenie potwierdza je za pomocą platformy eZWM (elektroniczne zlecenie na wyroby medyczne), drukuje, a następnie autoryzuje pieczątką oraz podpisem. W przypadku posiadania przez pacjenta orzeczenia o niepełnosprawności, należy jego dane przedłożyć osobie wystawiającej zlecenie. Zlecenie takie może być wystawione i potwierdzone niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta. Ze zleceniem pacjent bezpośrednio udaje się do punktu realizacji świadczeń: apteki lub sklepu medycznego. Zlecenie może być także wystawione w ramach teleporady. Pacjent otrzymuje tylko numer zlecenia, który wraz z numerem PESEL umożliwia zakup potrzebnego wyrobu medycznego. 

Wyroby medyczne należy zakupić w punktach, które mają zawartą umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne. Nie obowiązuje rejonizacja, to pacjent decyduje, gdzie zrealizuje zlecenie.

Korzyści z e-zleceń na wyroby medyczne:

 • skrócenie ścieżki ubiegania się o dofinansowanie – brak potrzeby wizyty pacjenta w siedzibie Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 • eliminacja błędów wynikających z nieprawidłowego wystawienia zlecenia – możliwość korekty błędnie wystawionego zlecenia w trakcie wizyty po otrzymaniu zwrotnej informacji z systemu NFZ
 • szybszy dostęp do produktów medycznych
 • oszczędność czasu, nie tylko pacjenta, ale często również jego opiekuna czy rodziny

Dane kontaktowe Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia: https://www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/

obrazek

image_pdfimage_print
 1. /
 2. Dla Pacjentów
 3. /
 4. e-Zdrowie
 5. /
 6. e-Zlecenie na wyroby medyczne
Skip to content