Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

27 maja obchodzony jest OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO. Wybór daty nie był przypadkowy. W tym dniu w 1961 r. Heinrich J. Matthaei i Marshall Warren Nirenberg odkryli tajemnicę kodu genetycznego. Odkrycie to dało podwaliny wszelkim późniejszym dokonaniom z dziedziny diagnostyki molekularnej. Najpewniejszym i najdokładniejszym sposobem opisu naszego stanu zdrowia jest diagnostyka laboratoryjna. Praca diagnosty to fundament nowoczesnej opieki zdrowotnej, umożliwiający postawienie precyzyjnej diagnozy i wdrożenie spersonalizowanego postępowania leczniczego.  To również swoista możliwość przewidywania przyszłości, dająca unikalną perspektywę prowadzenia opieki prewencyjnej dla pacjentów z grup podwyższonego ryzyka. Dzięki diagnostom możemy nie tylko uzyskać wiedzę o podłożu objawów chorobowych, ale również w wielu przypadkach zapobiec ich wystąpieniu – co bezpośrednio przekłada się na jakość i długość życia pacjentów. Rola diagnosty laboratoryjnego, pracującego w zaciszu laboratorium i nie spotykającego się bezpośrednio z pacjentem, a więc często przez pacjenta niedostrzeganego, jest w tej diagnostyce kluczowa. W ramach swojej pracy diagności realizują także zadania w zakresie krwiolecznictwa prowadząc Bank Krwi zabezpieczający pacjentów szpitala w krew ratującą życie. Przed każdym przetoczeniem krwi pacjentowi wykonywane są badania  zgodności dawcy i biorcy krwi, które zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu powikłań poprzetoczeniowych. Praca diagnosty to związany z ogromną odpowiedzialnością i odpornością na stres zawód, wymagający odpowiedniego wykształcenia i ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. To praca z różnym materiałem biologicznym i przy użyciu wielu specjalistycznych urządzeń i metod.

W tym szczególnym dniu wszystkim Diagnostom Laboratoryjnym składamy podziękowania za ich niezwykle ważną i odpowiedzialną pracę. Życzenia kierujemy również do Techników Analityki Medycznej, Pomocy Laboratoryjnych i Rejestratorek, którzy wspólnie z Diagnostami tworzą zespół Zakładu Diagnostyki Medycznej łukowskiego Szpitala.
Państwa kompetencje zawodowe i umiejętności praktyczne połączone z szeroką wiedzą są gwarantem stałego bezpieczeństwa pacjentów w trakcie procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz umożliwiają rozwój ścisłej i owocnej  współpracy z pracownikami medycznymi innych grup zawodowych w zakresie świadczonych usług medycznych. Wasz codzienny trud, choć niewidoczny dla pacjenta, jest kluczem do stawiania najlepszych diagnoz i dalszego leczenia. Dziękujemy Wam za precyzję, profesjonalizm i odpowiedzialność. Doceniając znaczenie Państwa pracy oraz zaangażowanie, życzymy wielu sukcesów, satysfakcji zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dyrekcja SPZOZ w Łukowie

Więcej informacji o działalności Zakładu Diagnostyki Medycznej SPZOZ w Łukowie:

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
  1. /
  2. 2023
  3. /
  4. maj
Skip to content