eWUŚ informacje

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAWDZANIA
UPRAWNIEŃ UBEZPIECZENIOWYCH PACJENTÓW
w systemie eWUŚ

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi NFZ od 1 stycznia 2013 r. sprawdzanie prawa pacjentów do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, będzie się odbywało poprzez system ELEKTRONICZNEJ WERYFIKACJI UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW – eWUŚ tj. pacjentów.

We wszystkich rejestracjach w naszych placówkach, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbach Przyjęć i w pozostałych oddziałach szpitalnych, otrzymując od Państwa nr PESEL i dokument tożsamości, będziemy sprawdzać aktualność Państwa ubezpieczenia.
W przypadku stanów nagłych i uzyskania z systemu   e-WUŚ informacji negatywnej, pacjent ma obowiązek dostarczyć aktualny dowód ubezpieczenia w terminie do 30 dni od rozpoczęcia udzielania świadczenia o ile nadal przebywa w szpitalu lub w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia.

W przypadku braku dokumentu ubezpieczeniowego i negatywnej informacji z e-WUŚ pacjent będzie obciążany fakturą za usługę zdrowotną zgodnie z  cennikiem SPZOZ w Łukowie.

PACJENCIE – JAK MASZ WĄTPLIWOŚCI I PYTANIA to zapytaj w najbliższej REJESTRACJI

lub ZADZWOŃ do Działu Analiz i Rozliczeń
25 798 20 00-9 wew. 274, 25 798 26 03

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Dla Pacjentów
  3. /
  4. eWUŚ informacje
Skip to content