eWUŚ informacje

Co to jest eWUŚ?
eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) – tak nazywa się system, który potwierdza prawa pacjenta do świadczeń publicznej opieki zdrowotnej. Jest aktualizowany na bieżąco. Wystarczy, że w rejestracji podasz numer PESEL i potwierdzisz tożsamość (np. dowodem osobistym, paszportem, legitymacją szkolną).

Co zrobić, gdy system nie potwierdza ubezpieczenia?
Oto, co możesz zrobić, gdy system nie potwierdza ubezpieczenia (Twojego lub Twojej rodziny):

– Złóż pisemne oświadczenie
Jeśli przysługuje Ci prawo do świadczeń, możesz to potwierdzić pisemnym oświadczeniem. To wystarczy, aby lekarz przyjął Cię w ramach ubezpieczenia.
 oświadczenie pacjenta 
 oświadczenie opiekuna

– Przedstaw dokument potwierdzający ubezpieczenie
Możesz również przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń, np. legitymację emeryta-rencisty, zaświadczenie od pracodawcy lub aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

– Wyjaśnij swoją sytuację
Potwierdź u swojego pracodawcy, że objął Cię ubezpieczeniem i że odprowadza za Ciebie składkę zdrowotną. A także – że Twoja rodzina (np. mąż, żona, dzieci) jest zgłoszona do ubezpieczenia.

– Przekaż te informacje do swojego oddziału NFZ.
Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ

Co zrobić, żeby rodzina miała ubezpieczenie?
Jeżeli jesteś osobą ubezpieczoną, poinformuj swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o członkach Twojej rodziny, których chcesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, np. nowo narodzone dziecko. Zgłosić swoje dziecko można dopiero wtedy, kiedy zostanie mu nadany numer PESEL. Masz na to 7 dni. Jeśli zmienisz pracę, to ponownie musisz zgłosić rodzinę do ubezpieczenia u nowego pracodawcy (płatnika).

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Dla Pacjentów
  3. /
  4. eWUŚ informacje
Skip to content