30 marca Światowy Dzień Choroby Afektywnej Dwubiegunowej (ChAD).

ℹ ChAD to nawracające zaburzenie psychiczne, w przebiegu którego występują zespoły depresyjne i maniakalne lub hipomaniakalne, rozdzielone (choć nie zawsze) okresami bez objawów. Stany obrazekte mogą zmieniać się z dnia na dzień. Leczenie ogranicza się do stosowania leków łagodzących jej przebieg, jednak całkowite wyleczenie na poziomie obecnej wiedzy medycznej nie jest możliwe.
ℹ Ogromny wpływ na pojawienie się i rozwijanie choroby afektywnej dwubiegunowej mają czynniki społeczne, środowiskowe i psychiczne. Pierwszy epizod choroby bardzo często łączy się z konkretnym przeżyciem o dużym ładunku stresowym. Może to być wypadek, śmierć w rodzinie, a w przypadku kobiet – ciąża i poród. Istotnym czynnikiem są również uszkodzenia układu nerwowego – choroby neurodegeneracyjne i uszkodzenia spowodowane np. nadużywaniem alkoholu, czy innych substancji psychoaktywnych
ℹ Epizod depresyjny w chorobie jest dość łatwo rozpoznać. Możemy zaobserwować m.in. znaczący spadek nastroju, brak wiary w siebie, nawracające lęki, niezdolność do wykonywania najprostszych czynności, w skrajnych przypadkach nawet mycia się, czy wstania rano z łóżka.
Drugą stroną choroby są epizody maniakalne. Osoba doświadczająca ich często zachowuje się „jak w cudownym śnie”. Wydaje się jej, że wszystko może, jest niesamowicie zdolna i aktywna. Osoba taka jest przekonana, że nie musi jeść, spać, odpoczywać, odczuwa nadmiar sił, pomysłów, wiary w siebie i swoją moc sprawczą. Zdarza się, że uznaje się za super kreatywną – potrafi rozwiązać dowolny problem – również taki, z którym ludzkość nie poradziła sobie do tej pory.
Chociaż radzenie sobie z chorobą dwubiegunową nie zawsze jest łatwe, można nauczyć się z nią żyć.
 
O powodzeniu leczenia decyduje kompleksowość podejmowanych działań:
➡️farmakoterapia – leki dobierane są pod kątem objawów i epizodu choroby; włączenie leków jest podstawową formą leczenia ChAD,
➡️psychoedukacja – przekazywanie informacji na temat choroby pacjentowi i/lub jego bliskim oraz nauka rozpoznawania sygnałów poprzedzających nawrót choroby,
➡️psychoterapia – zalecana głównie w przypadku długich okresów remisji; skupia się na zapewnieniu wsparcia podczas radzenia sobie z problemami dnia codziennego.
Kluczowy wpływ na rokowania i przebieg choroby ma wczesne rozpoznanie i wdrożenie specjalistycznego leczenia, efektywna współpraca pacjenta z lekarzem oraz wsparcie ze strony bliskich osób.
image_pdfimage_print

Informacja dot. punktów wymazowych oraz transportu sanitarnego pacjentów z COVID-19

UWAGA !!!
Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2022/DSOZ oraz Zarządzeniem nr 35/2022/DSO Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z dniem 1 kwietnia 2022 r. zaprzestaje działalności:
✅ punkt pobrań w kierunku wirusa SARS CoV-2, zlokalizowany przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym,
✅ mobilne zespoły wymazowe w kierunku wirusa SARS CoV-2,
✅ transport sanitarny dla pacjentów z podejrzeniem zachorowania na COVID-19.
image_pdfimage_print

Remont Poradni POZ w Stoczku Łukowskim

Realizacja inwestycji  w Stoczku Łukowskim zbliża się ku końcowi!!! Planowany termin odbioru robót to II kwartał br. Na chwilę obecną trwają prace wykończeniowe. Wewnątrz budynku zamontowana została stolarka drzwiowa, kończone są okładziny ścienne i prace malarskie. Trwa wykańczanie posadzek i montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych. Na zewnątrz powstaje wyprawa elewacyjna i roboty związane z zagospodarowaniem terenu: dojścia, dojazdy i parkingi, oświetlenie terenu oraz pielęgnacja zieleni. Prace budowlane zainaugurowano w I kwartale 2021 roku. Zadanie swoim zakresem obejmuje trzykondygnacyjny budynek wraz z rozbudową o nowy szyb windowy oraz zagospodarowaniem terenu i budową parkingu. Zgodnie z planami w budynku będą znajdowały się:
– Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
– Zespół Ratownictwa Medycznego,
– Rehabilitacja,
– Apteka oraz
– Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Wartość inwestycji stanowi kwotę 5,4 mln zł sfinansowaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja w Stoczku Łukowskim oraz budowa Poradni POZ w Wojcieszkowie są kolejnym etapem modernizacji budynków Podstawowej Opieki Zdrowotnej wchodzących w strukturę organizacyjną SPZOZ w Łukowie.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
  1. /
  2. 2022
  3. /
  4. marzec
Skip to content