DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

obrazek

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
 FUNDUSZU MEDYCZNEGO
 

DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.
„ PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA ORAZ DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
I PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH ”

DOFINANSOWANIE BUDŻETU PAŃSTWA:  12 381 470,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 12 381 470,00 ZŁ

Realizacja przedmiotowej inwestycji polegająca na przebudowie, modernizacji oraz doposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR  w SPZOZ Łuków pozwoli poprawić jakość i dostępność  świadczeń  udzielanych w SOR
i pracowniach diagnostycznych współpracujących z SOR, szybciej i trafniej postawić diagnozę oraz skuteczniej podtrzymywać funkcje życiowe pacjentów, skróci czas oczekiwania na pomoc i rozpoczęcie dalszego leczenia.

Wykaz sprzętu
Szpitalny Oddział Ratunkowy: Komputer  10 szt., laptop 5 szt., drukarka 10 szt., Kardiomonitor 4 szt. aparat EKG 5 szt., wózek leżący 6 szt., wózek siedzący  6 szt., Urządzenie do kompresji klatki piersiowej 2 szt., skaner naczyniowy 1 szt., zestaw mebli,  lampa zabiegowa 1 szt. , Aparat USG 1 szt., kolposkop 2 szt., ramię C 1 szt., zestaw ortopedyczny 1 szt., napęd ortopedyczny 1 szt., zasilacz opasek zaciskowych 1 szt., tor wizyjny do zabiegów ortopedycznych z  zestawem artroskopii 1 zestaw., zestaw przystawek ortopedycznych 1 zestaw, kamera kątowa do laparoskopu 2 szt.
Pracownia RTG : Aparat RTG 1 szt., stacja opisowa do rtg  3 szt., licencja do stacji opisowych 3 szt.,    
Laboratorium: System do Real Time  PCR 1 szt., Stół laboratoryjny 1 szt., Sorter z systemem transportu do analizatorów 1szt., Aparat do barwienia rozmazów krwi i szpiku 1 szt., Kamera do mikroskopu 1 szt., Gazometr 1szt., System POCT 1szt., Wirówka do wirowania krwi – 1szt., Skaner bezdotykowy do żył 1 szt., Meble laboratoryjne 1szt., Aparat do posiewu krwi – 1szt.,

 

obrazek

 

 

obrazek

DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA
PN. „ZAKUP KARETKI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM”

ZADANIE ZREALIZOWANE W RAMACH DOFINANSOWANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE BUDŻETU PAŃSTWA: 100 000 ZŁ

DOFINANSOWANIE POWIATU ŁUKOWSKIEGO: 217 082 ZŁ

ŚRODKI WŁASNE SPZOZ: 41 671,38 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 358 753,38 ZŁ

W RAMACH ZADANIA ZAKUPIONO KARETKĘ POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA STACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

 

obrazek

DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA
ZLECONEGO Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZWIĄZANEGO Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID –19
PN.  „ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA W ZWIĄZKU
Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID –19
DLA SPZOZ W ŁUKOWIE”

DOFINANSOWANIE BUDŻETU PAŃSTWA : 340 000 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 340 000 ZŁ

W RAMACH ZADANIA ZAKUPIONO: 5 kardiomonitorów,
3 respiratory, 4 pompy automatyczne do infuzji dożylnej leków oraz 2 pulsoksymetry dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19

image_pdfimage_print
  1. /
  2. DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU...
Skip to content