Zapraszamy do współpracy magistra farmacji

Oferujemy:

  • pracę w stabilnym środowisku
  • możliwość uczestnictwa w szkoleniach oraz kontynuacji bądź rozpoczęcia specjalizacji z farmacji szpitalnej
  • zatrudnienie 5 mgr farmacji w ramach  umowy o pracę

 

Oferty prosimy przesyłać:

  1. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3

  21-400 Łuków

  z dopiskiem: KADRY

  • dostarczyć osobiście do Działu Służb Pracowniczych w SPZOZ w Łukowie pok. nr 19

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem te. 25 798 2001 wew. 283

Ogłoszenie.

Modernizacja budynku Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim

W dniu 12 lutego 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łukowie, a firmą budowlaną INVEST Jarosław Ciołek, Stara Wróblina. Umowa przewiduje realizację zadania pod nazwą: „Remont, rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja pomieszczeń budynku Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim”. Wartość zaplanowanej inwestycji stanowi kwotę 4 797 000 złotych. Czas realizacji robót budowlanych przewiduje okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, natomiast przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi w najbliższym tygodniu. Zadanie swoim zakresem obejmuje trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ok. 1 600 m2 wraz z rozbudową o nowy szyb windowy oraz zagospodarowaniem terenu i budową parkingu. Po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych w budynku Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim będą się znajdowały:

  • Poradnia POZ,
  • Zespół Ratownictwa Medycznego,
  • Rehabilitacja,
  • Apteka,
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Inwestycja ma na celu poprawę warunków i dostępności do usług medycznych dla mieszkańców Miasta i gminy Stoczek Łukowski.

image_pdfimage_print
Skip to content