Historia Szpitala

obrazek

Początki łukowskiego lecznictwa nie są zbyt dokładnie określone, a powstało ono prawdopodobnie przed 1593 r., gdyż w tym roku Mikołaj Mnisz starosta łukowski uczynił pierwszy zapis funduszy przeznaczonych na utrzymanie ubogich przy kościele p.w. św. Ducha i św. Leonarda.

W granicach kościoła znajdował się szpital stanowiący przytułek dla ubogich miasta Łuków, w którym mieściło się zaledwie dwie izby. W roku 1603 szpital wraz z kościołem zostały spalone. Pierwszym lekarzem obwodowym, który zajął się lecznictwem w Łukowie był Jan Mirecki, który rozpoczął starania w kierunku uruchomienia szpitala powiatowego. Po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń w dniu 10 listopada 1859 r. utworzono Szpital Powiatowy pod wezwaniem św. Tadeusza. Mieścił się on wówczas przy ul. Browarnej. Utrzymywał się z opłat za leczenie pacjentów i niewielkich funduszy od władz miasta. Jednak umieszczenie go w tym budynku okazało się nieodpowiednie ze względu na błotniste podłoże, mające niekorzystny wpływ na warunki zdrowotne pacjentów i dlatego zdecydowano o przeniesieniu szpitala do klasztoru ojców pijarów przyległym bezpośrednio do kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego.

obrazek

W roku 1905 kierownictwo placówki objął dr Bronisław Chąciński. W szpitalu było wówczas 70 łóżek. W 1920 r. stanowisko naczelnego lekarza szpitala objął dr Leon Kiernicki. Za jego rządów szpital bardzo się rozwinął. Utworzono oddział położniczy, epidemiczny oraz salę operacyjną, w której zaczęto wykonywać drobne zabiegi chirurgiczne.

W 1926 r. dyrektorem szpitala został dr Michał Studziński, specjalizujący się w chorobach wewnętrznych, położnictwie i chirurgii. Za jego kadencji uruchomiono w placówce pierwszy aparat rentgenowski. Po wkroczeniu Niemców do Łukowa dr Michał Studziński został odwołany ze stanowiska za działalność konspiracyjną, a dyrektorem został dr Tadeusz Wilanowicz. 6 listopada 1945 r., czyli już po zakończeniu II wojny światowej Michał Studziński ponownie został dyrektorem szpitala. Od 1948 r. w szpitalu pracował także dr Ryszard Kaszubski, postać bardzo ważna dla łukowskiej służby zdrowia, który prowadził oddział wewnętrzny i wraz z żoną szpitalne laboratorium. W roku 1954 dyrektorem szpitala został dr Romuald Szyłejko, będący jednocześnie ordynatorem chirurgii.
Szpital wkrótce okazał się za ciasny i nie mógł sprostać napływającym pacjentom. Dlatego też w roku 1954 podjęto decyzję budowy nowego szpitala w nowym miejscu. Inicjatorem budowy nowego szpitala był wspomniany dr Ryszard Kaszubski, który oddał się bez reszty na rzecz chorych i potrzebujących. To on zabiegał w wielu instytucjach w Lublinie i w Warszawie o wydanie zgody na pozwolenie na budowę i fundusze na ten cel. Dzięki jego przedsiębiorczości i uporowi oraz przy pomocy innych lekarzy i grona społeczników miasta Łuków przystąpiono do budowy kompleksu budynków u zbiegu ul. Partyzantów i ul. 700-lecia, w których miał powstać Szpital Miejski w Łukowie o 311 łóżkach. Jednocześnie z głównym budynkiem szpitala budowano pawilon zakaźny i blok mieszkalny dla lekarzy i pielęgniarek. Wkrótce do nowego gmachu szpitala zaczęli napływać młodzi lekarze chcący podjąć w nim pracę. Wśród nich byli Mirosław Borkowski, Zbigniew Cichosz, Alicja Maksymiuk, Wanda i Zbigniew Pasikowie, Teresa Siurek, Ryszard Wyszomirski, Karol Krasuski, Zbigniew Bryc. 

W roku 1961 kiedy mury budującego się szpitala były już pod dachem, dr Ryszarda Kaszubskiego usunięto ze szpitala i zaproponowano mu stanowisko kierownika Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Jego miejsce zajął dr Marian Kryński – pierwszy dyrektor szpitala od czasu jego powstania w murach, w których obecnie szpital funkcjonuje. Nowy zwierzchnik łukowskiej służby zdrowia dokończył budowę szpitala i w dniu 25 sierpnia 1962 r. nową inwestycję oddano do użytku z 355 łóżkami.
Na tamte czasy szpital był bardzo nowoczesny. Przestronne sale chorych i korytarze, obszerne sale operacyjne, najnowsza aparatura medyczna, duże laboratorium i punkt krwiodawstwa. Po śmierci dr Mariana Kryńskiego do Łukowa sprowadzono dr Mariana Łacińskiego, który objął kierownictwo placówki oraz ordynaturę oddziału chirurgicznego. W tym też czasie ok. 1969 r. naprzeciwko głównego budynku szpitalu wybudowano pawilon dla nerwowo i psychicznie chorych, nazywany potem szpitalem psychiatrycznym z 255 łóżkami, który dzisiaj cieszy się renomą na skalę ogólnopolską.

W roku 1972 uruchomiono także Zakład Anatomii Patologicznej i oddział reumatologiczny, 12 przychodni specjalistycznych i dział fizykoterapii. 1 lipca 1972 r. na bazie Szpitala Miejskiego utworzono Zespół Opieki Zdrowotnej w Łukowie, który obejmował opieką leczniczą 110 tys. mieszkańców powiatu łukowskiego. Zatrudnionych było wówczas 83 lekarzy, 4 felczerów, 20 stomatologów, 296 pielęgniarek i 31 położnych. Szpital posiadał 667 łóżek na 10 oddziałach.

Kiedy szpital przeniesiono do nowego budynku, nie przeniesiono tablicy szpitala im. św. Tadeusza i św. Leonarda. Nazwę tę choć niepełną szpital odzyskał dopiero 27 października 2009 r., kiedy to w sposób uroczysty przywrócono placówce imię dawnego patrona św. Tadeusza.

Półwiecze istnienia łukowskiego szpitala w ówczesnych murach to piękny wiek. W tych latach szpitalem zarządzało 11 dyrektorów: Pierwszym był dr Marian Kryński, następnie dr Marian Łaciński, Jan Zawiślak, Antoni Karwowski, Danuta Fijałkowska, Romuald Piszcz, Andrzej Rogaliński, Jerzy Kamiński, Grzegorz Gomoła oraz Władysław Kobielski. Na chwilę obecną Zakładem zarządza Dyrektor Naczelny Mariusz Furlepa, razem z Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych Markiem Zalewskim, Zastępcą Dyrektora ds. Inwestycji i Remontów Dariuszem Orłem oraz Naczelną Pielęgniarką Marią Posiadałą.

Nazwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie funkcjonuje od roku 1998. Lecznictwo szpitalne realizowane jest w 15 oddziałach: Wewnętrzno – Kardiologicznym (58 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej i 2 intensywnej opieki kardiologicznej), Obserwacyjno – Zakaźnym (25 łóżek), Reumatologicznym (23 łóżka), Położniczo – Ginekologicznym i Patologii Ciąży (34 łóżka), Neonatologicznym (10 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej), Dziecięcym (25 łóżek), Chirurgii Ogólnej i Urazowej (30 łóżek), Anestezjologii i Intensywnej Terapii (4 łóżka), Rehabilitacyjnym (20 łóżek), z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej  (11 łóżek), Neurologicznym (20 łóżek),  z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (16 łóżek, w tym 5 łóżek intensywnej opieki medycznej), Detoksykacyjnym (23 łóżka), Psychiatrycznym (50 łóżek), Psychiatrycznym z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowych i Psycho – Geriatrią (60 łóżek), Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień (42 łóżka) oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (6 łóżek). Łącznie na wymienionych oddziałach znajduję się 457 łóżek.

Obecnie Zakład wyposażony jest w niezbędny sprzęt diagnostyczny, w tym tomograf komputerowy, aparaty rentgenowskie, aparaty USG, EKG, EEG, aparat mammograficzny. Zakład posiada także 23 przychodnie specjalistyczne i 9 gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej rozmieszczonych na terenie miasta Łuków i całego powiatu łukowskiego, Stację Ratownictwa Medycznego, Zespół Pracowni Endoskopowych, pracownię prób wysiłkowych, audiometrii, spirometrii, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Centralną Sterylizatornię, Blok Operacyjno-Zabiegowy, Aptekę Szpitalną oraz Zespół Pracowni Krwi. Jesteśmy otwarci na zmieniające się realia pomimo codziennych problemów, panujących na rynku usług medycznych w kwestii kontraktowania świadczeń w NFZ oraz stawiania czoła konkurencyjnym zakładom leczniczym.

Jesteśmy dumni z naszego Szpitala. Nasza radość jest tym większa, iż w roku 2019 SPZOZ w Łukowie odnowił po raz kolejny Certyfikat ISO, który po raz pierwszy zdobył w 2007 r., co było niewątpliwie zasługą całego personelu i kadry kierowniczej.

 

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Historia Szpitala
Skip to content