Rada Społeczna

W dniu 28 maja 2024 r. w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Społecznej w kadencji 2019-2024. Głównym punktem obrad było sprawozdanie finansowe SPZOZ w Łukowie za 2023 rok, które zostało jednogłośnie przyjęte. Przewodniczący Rady Społecznej Dariusz Szustek – Starosta Łukowski, z racji ostatniego posiedzenia obecnej kadencji Rady, złożył podziękowania jej członkom za wykazaną umiejętność znajdowania optymalnych rozwiązań dla dobra Szpitala, ponieważ nie można zapominać, że dotychczasowa kadencja miała przed sobą wielkie wyzwania z racji trwania pandemii COVID-19.
W imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu Łukowskiego Karola Ciołka, podziękowania Przewodniczącemu Rady Społecznej Dariuszowi Szustkowi złożył Pan Mariusz Furlepa – Dyrektor SPZOZ w Łukowie, życząc zrealizowania dalszych pomysłów i planów, uwzględniających Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie.Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

27 maja obchodzimy DZIEŃ DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO. Nie jest to przypadkowa data, ponieważ w tym dniu w 1961 r. Heinrich J. Matthaei i Marshall Warren Nirenberg odkryli tajemnicę kodu genetycznego. Odkrycie to dało podwaliny wszelkim późniejszym dokonaniom z dziedziny diagnostyki molekularnej.
Diagnosta laboratoryjny ma ogromne znaczenie w procesie diagnostyki medycznej, gdyż dokładność wyników badań laboratoryjnych decyduje o trafności diagnozy i skuteczności leczenia. Diagnosta laboratoryjny musi posiadać szeroką wiedzę na temat technik laboratoryjnych, umiejętności obsługi sprzętu laboratoryjnego oraz znajomość różnych rodzajów próbek i sposobów ich pobierania. Dodatkowo, musi wykazywać się dokładnością i precyzją w przeprowadzaniu badań, aby uzyskać jak najbardziej wiarygodne wyniki. Wykonując swoją pracę dostarczają wiedzy niezbędnej do postawienia trafnej diagnozy, wyboru terapii i oceny efektów leczenia. W pracy diagnosty laboratoryjnego coraz częściej wykorzystywane są nowoczesne technologie, takie jak automatyczne systemy przetwarzania próbek, analizatory immunologiczne czy spektrometria masowa. Dzięki temu możliwe jest szybsze i bardziej precyzyjne przeprowadzanie badań, co ma wpływ na trafność diagnozy oraz skuteczność leczenia.
Z okazji Dnia Diagnosty Laboratoryjnego składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, sukcesów zawodowych oraz spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi. Życzymy, aby każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosił zadowolenie i radość. Dziękujemy za Wasz trud i zaangażowanie włożone w wykonywaną pracę.Życzenia
Kondolencje
Aktualizacja Cennika Usług Medycznych

Nowy Cennik, obowiązujący od dnia 23 kwietnia 2024 r. dostępny jest pod linkiem: https://www.spzoz.lukow.pl/dla-pacjentow/cennik-uslug-medycznych/