Apteka Szpitalna

KIEROWNIK
mgr farm. Maciej Fajzetel – specjalista farmacji szpitalnej

KONTAKT
tel./fax: (25) 798 5814
tel.: (25) 798 2000 do  9, wew. 297
e-mail: apteka@spzoz.lukow.pl

PERSONEL
2 mgr farmacji
7 techników farmaceutycznych
1 pomoc apteczna

ZADANIA:

 • zaopatrywanie oddz. szpitalnych i innych komórek medycznych w leki, materiały medyczne, sprzęt jednorazowy
 • wykonywanie wszystkich form leków aptecznych i recepturowych, w tym również  jałowych (posiadamy: komorę laminarną, mikser recepturowy, kapsułkarkę, sterylizator gorącopowietrzny i autoklaw)
 • obsługa darowizn i próbek lekarskich
 • obsługa leków w procedurze importu docelowego
 • obsługa leków przeterminowanych i niewykorzystanych (również z grup P i N)
 • aktywne uczestnictwo w opracowaniu receptariusza szpitalnego wraz ze Szpitalną Listą Leków
 • udział w zespole ds. farmakoterapii oraz zespole ds. szpitalnej polityki antybiotykowej
 • nadzór nad wstrzymywaniem / wycofywaniem leków i mat. medycznych
 • udzielanie informacji na temat leków i wyrobów medycznych (nowe produkty, braki leków, interakcje, ceny)
 • przygotowywanie załączników do procedur przetargowych
 • opracowywanie procedur i instrukcji bezpiecznego przechowywania leków i mat. medycznych
 • sporządzanie analiz i sprawozdań na temat kosztów i zużycia leków
 • współpraca z Narodowym Programem Ochrony Antybiotyków
 • udział w badaniu punktowym występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną  i stosowania antybiotyków w europejskich szpitalach pełniących ostry dyżur (PPS HAI&AU) zgodnym z metodologią ECDC
 • organizacja praktyk wakacyjnych dla studentów IV roku farmacji
 • pełnienie obowiązków kierownika specjalizacji (farmacja szpitalna)
 • ekspozycja dawnych leków, utensyliów, sprzętu medycznego
image_pdfimage_print
 1. /
 2. Apteka Szpitalna
Skip to content