Modernizacja budynku Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim

W dniu 12 lutego 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łukowie, a firmą budowlaną INVEST Jarosław Ciołek, Stara Wróblina. Umowa przewiduje realizację zadania pod nazwą: „Remont, rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja pomieszczeń budynku Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim”. Wartość zaplanowanej inwestycji stanowi kwotę 4 797 000 złotych. Czas realizacji robót budowlanych przewiduje okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, natomiast przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi w najbliższym tygodniu. Zadanie swoim zakresem obejmuje trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ok. 1 600 m2 wraz z rozbudową o nowy szyb windowy oraz zagospodarowaniem terenu i budową parkingu. Po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych w budynku Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim będą się znajdowały:

  • Poradnia POZ,
  • Zespół Ratownictwa Medycznego,
  • Rehabilitacja,
  • Apteka,
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Inwestycja ma na celu poprawę warunków i dostępności do usług medycznych dla mieszkańców Miasta i gminy Stoczek Łukowski.

image_pdfimage_print

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ ZAPRASZA!!!

Oferujemy świadczenia fizjoterapeutyczne w ramach ambulatoryjnej opieki medycznej
kinezyterapia, fizykoterapia, masaże

TYMCZASOWA NOWA LOKALIZACJA:
parter budynku oddziałów psychiatrycznych,
oddzielne boczne wejście od strony kuchni szpitalnej

REJESTRACJA:
zgłoszenie osobiste lub telefonicznie,
na podstawie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne
wystawionego przez lekarza POZ lub z poradni specjalistycznej

PRZYJĘCIA PACJENTÓW:
poniedziałek-piątek, w  godzinach: 08.00 – 18.00

KONTAKT:
tel. (25) 798 2000 -9,  wew. 269, e-mail: rehabilitacja@spzoz.lukow.pl  
Więcej informacji uzyskają Państwo w zakładce SZPITAL => REHABILITACJA

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
  1. /
  2. 2021
  3. /
  4. luty
Skip to content