ODDAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE !!!

 
krewW 1972 roku Polski Czerwony Krzyż doceniając zasługi honorowych dawców krwi ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa❤️, które niezmiennie obchodzone są w dniach 22-26 listopada. Początki honorowego krwiodawstwa sięgają 1958 roku, kiedy to Rada Ministrów powołała do życia Instytut Hematologii w Warszawie. 🩸Służba krwi podporządkowana została resortowi zdrowia, a działalność PCK w tym okresie skupiała się wokół zagadnień promocji krwiodawstwa i rekrutacji dawców. Masowo wydawano plakaty, popularne broszury, setki tysięcy ulotek i innych wydawnictw. Do najczęściej stosowanych form promocyjnych należały prowadzone w zakładach pracy, szkołach i innych instytucjach pogadanki, referaty i wykłady. Propagatorzy PCK prowadzili działalność zachęcającą do oddawania krwi także bezpośrednio na stanowiskach pracy💉
 
🩸KREW jest najcenniejszą substancją w organizmie człowieka. Jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Niezbędna jest w wielu stanach zagrożenia życia (masywne krwotoki, urazy, wypadki) jak również w leczeniu niedokrwistości towarzyszącej wielu chorobom w tym nowotworowym.
🩸KTO MOŻE ODDAĆ KREW❓
Dawcą krwi może zostać osoba pełnoletnia (między 18. a 65. rokiem życia), zdrowa, o wadze powyżej 50 kg. Przeciwwskazania do oddania krwi to m.in.:
⏩przebyta żółtaczka zakaźna,
⏩choroby autoimmunologiczne, układu krążenia, układu nerwowego, układu endokrynnego, choroba nowotworowa,
⏩przebyte zawały i udary,
⏩nadciśnienie tętnicze.
Można wyróżnić także czasowe przeciwwskazania do oddania krwi, a są to m.in.
⏩ciąża i laktacja,
⏩przebyta operacja w ostatnich 6 miesiącach,
⏩choroby zakaźne,
⏩zabieg akupunktury i wykonanie tatuażu,
⏩okres odczulania w alergii czy zabieg stomatologiczny lub kosmetyczny, w wyniku którego doszło do naruszenia powłok skórnych.
Oddawanie krwi podczas miesiączki również nie jest możliwe (dawcą krwi można zostać 3-4 dni od momentu jej zakończenia).
image_pdfimage_print

Międzynarodowy Dzień Radiologii

8 listopada obchodzimy  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RADIOLOGII. Święto to upamiętnia Wilhelma Röntgena, który w 1895  roku dokonał odkrycia promieniowania X, za co w 1901 roku został uhonorowany nagrodą Nobla. Do dnia dzisiejszego Komitet Noblowski przyznał ponad 20 nagród za odkrycia kładące podwaliny pod współczesną diagnostykę obrazową❗️
☢️ Promieniowanie wynalezione przez niemieckiego fizyka pozwala prześwietlać ludzkie ciało, „zajrzeć” do wnętrza organizmu bez konieczności przeprowadzania operacji chirurgicznej, wykrywać i oceniać złamania kości, diagnozować zapalenie płuc oraz leczyć i łagodzić objawy chorób nowotworowych. Jest to obecnie jedna z najważniejszych i najszybciej rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny. Obrazowanie pozwala bowiem nie tylko na czas wykryć zmiany chorobowe, ale także wdrożyć i zaplanować odpowiednie leczenie🩺
Dzisiejsze święto ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej wartości jaką radiologia wnosi do bezpiecznej opieki nad pacjentami, a także propagowanie kluczowej roli jaką radiolodzy i technicy elektroradiologii odgrywają w systemie opieki zdrowotnej. W zakres diagnostyki obrazowej wchodzi obecnie wiele rodzajów badań takich jak: radiologia klasyczna, ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny.
📣Międzynarodowy Dzień Radiologii jest także okazją do przedstawienia Państwu ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ, który znajduje się w strukturach łukowskiego Szpitala. W Zakładzie wykonywane są kompleksowe badania przy użyciu najnowocześniejszego i bezpiecznego sprzętu. Dysponujemy nowoczesną aparaturą diagnostyczną oraz zespołem specjalistów, którzy w ciągu roku wykonują u naszych pacjentów ponad 45 tyś. badań. W ramach Zakładu działają Pracownie:
✅Rentgenodiagnostyki Ogólnej (RTG)
✅Rezonansu Magnetycznego (MRI)
✅Tomografii Komputerowej (TK)
✅Mammografii
✅Ultrasonografii (USG)
✅Elektroencefalografii (EEG)
✅Audiometrii.
Zawód radiologa to odpowiedzialna profesja. To od jego diagnozy zależy dalsza terapia i leczenie Pacjenta. Radiolog wykonuje badania, które obrazują ciało człowieka przy pomocy ultradźwięków, pola magnetycznego oraz promieniowania rentgenowskiego. Sporządza również opis wykonanego zdjęcia , interpretuje je i stawia diagnozę. Priorytetem radiologii jest diagnoza pacjenta przy możliwie najniższej dawce promieniowania, a w niektórych przypadkach także leczenie przez zespoły radiologii zabiegowej.
🎊Z okazji dzisiejszego święta wszystkim Radiologom, Technikom Radiologii i Osobom pomagającym w udzielaniu tych świadczeń składamy życzenia zdrowia i pomyślności zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Wyrażamy jednocześnie podziw i podziękowanie za trud włożony w zdobycie wiedzy, jej ciągłe poszerzanie oraz działania wspomagające wszystkich pacjentów w ich powrocie do zdrowia. Życzymy Państwu satysfakcji z wykonywanego zawodu, dużo energii i wytrwałości w codziennej pracy!
Dyrekcja SPZOZ w Łukowie
image_pdfimage_print

Światowy Dzień Udaru Mózgu

udarŚWIATOWY DZIEŃ UDARU MÓZGU obchodzony jest co roku 29 października. Został ustanowiony w 2006 r. przez Światową Organizację Udaru Mózgu (World Stroke Organization) w celu uświadamiania społeczeństw, że udar mózgu jest bardzo groźną chorobą, trzecią, co do częstości przyczyną śmierci i głównym powodem trwałej niepełnosprawności wśród osób dorosłych.
⏩ CO TO JEST UDAR?
To nagłe zaburzenie neurologiczne pracy mózgu spowodowane przyczynami naczyniowymi. Przepływ krwi w naczyniach mózgu może być zablokowany lub przeciwnie – następuje wylew. Do udaru dochodzi, kiedy naczynia krwionośne dostarczające tlen i substancje odżywcze do mózgu zostają zablokowane przez skrzep krwi lub następuje ich uszkodzenie. Prowadzi to do odcięcia części mózgu od dopływu tlenu i składników odżywczych, wskutek czego następuje jej obumieranie.
⏩ OBJAWY
Z punktu widzenia osoby ratującej życie człowiekowi, który doznał udaru – dokładna przyczyna wystąpienia udaru nie ma znaczenia. Nie wolno bać się udzielić pomocy❗️ Im szybciej rozpoznasz objawy i zareagujesz, tym lepiej dla chorego❗️
U – utrudniona, bełkotliwa, niezrozumiała mowa
D – dłoń / ręka opadająca i / lub noga, niedowład jednej strony ciała; utrata siły lub kontroli nad kończynami
A – asymetria twarzy ust / niedowład lub porażenie mięśni po jednej stronie twarzy, opadnięty kącik ust lub oka, zaburzenia widzenia
R – reaguj natychmiast!
Szybka reakcja może uratować życie chorego. Udary można leczyć❗️
Jeśli zaobserwujesz te objawy, należy niezwłocznie wezwać pogotowie❗️ (☎️ 999 lub 112)
⏩ PRZYCZYNY I CZYNNIKI RYZYKA
Najczęstszym i najpoważniejszym czynnikiem ryzyka jest nadciśnienie tętnicze. Bardzo ważne jest, by w przypadku jego wystąpienia, zawsze podejmować leczenie i regularnie monitorować jego skuteczność. Jeśli uda się ustabilizować ciśnienie na poziomie zbliżonym do „książkowego” (120/80 mm Hg), ryzyko udaru mózgu spada nawet o 30-40%. Mamy więc wpływ na to, aby poprzez leczenie lub zmianę nawyków modyfikować i zmniejszać lub eliminować ten najpoważniejszy czynnik. Inne czynniki, które wpływają na zwiększoną możliwość wystąpienia udaru mózgu to:
✅inne choroby naczyniowe (szczególnie miażdżyca)
✅choroby serca (migotanie przedsionków, wrodzone wady serca)
✅cukrzyca
✅duża nadwaga i otyłość
✅zespół bezdechu sennego
✅problemy z gospodarką lipidową
✅szkodliwe nawyki (palenie papierosów, nadużywanie alkoholu)
Ponadto w kontekście udarów mózgu eksperci wskazują także na niemodyfikowalne czynniki ryzyka – takie, na które nie mamy wpływu. Wymienia się wśród nich:
✅płeć (udar mózgu częściej dotyczy mężczyzn)
✅wiek (ryzyko udaru wzrasta wraz z wiekiem)
✅predyspozycje genetyczne
Więcej informacji o udarze mózgu:
 
image_pdfimage_print

Kolejna odsłona naszego Szpitala!

Tym razem chcielibyśmy przedstawić Państwu szczególnie ważną dla naszej działalności komórkę jaką jest APTEKA SZPITALNA.
Apteka wewnątrzszpitalna to farmakologiczne serce placówki medycznej❤️, bez niej Szpital nie mógłby funkcjonować. Apteka zlokalizowana jest w budynku, w którym znajduje się Oddział Rehabilitacyjny oraz Centralna Sterylizatornia. Obiekt ten połączony został z głównym budynkiem, co zapewnia bezpieczną i szybką komunikację z większością oddziałów.
💊Apteka składa się z dwóch działów (Dział magazynowy i Dział produkcji leków) i kilkunastu pomieszczeń m.in. magazynów, chłodni, pomieszczeń produkcyjnych leków recepturowych, części administracyjnej i socjalnej. Stacja poczty pneumatycznej (system szybkiego przesyłania za pomocą rurociągów) zapewnia ekspresową dostawę leków do oddziałów szpitalnych bez kontaktu z personelem (co jest niezwykle ważne w przypadku reżimu sanitarnego😷).
Pracownicy Apteki czuwają nad zapewnieniem pacjentom bezpiecznej farmakoterapii💊, prawidłowością i ciągłością dostaw oraz dystrybucją leków, materiałów medycznych💉 i sprzętu jednorazowego🩹 Do zadań Apteki szpitalnej należy także m.in: wykonywanie wszystkich form leków aptecznych i recepturowych🧪, w tym również jałowych, obsługa darowizn i próbek lekarskich oraz leków w procedurze importu docelowego, obsługa leków przeterminowanych i niewykorzystanych, sporządzanie analiz i sprawozdań na temat kosztów i zużycia leków, współpraca z Narodowym Programem Ochrony Antybiotyków.
Więcej informacji oraz zdjęć znajduje się pod linkiem: https://www.spzoz.lukow.pl/apteka-szpitalna/
 
image_pdfimage_print

Uroczyste otwarcie zmodernizowanych oddziałów

W dniu wczorajszym w łukowskim Szpitalu miała miejsce wyjątkowa uroczystość w trakcie, której odbyło się oficjalnie otwarcie nowo powstałego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (przystosowanego do przyjęć pacjentów leczonych na COVID-19). Wydarzenie uświetniło wielu znamienitych gości m.in. przedstawiciele Wojewody Lubelskiego oraz Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, parlamentarzyści, Zarząd i Rada Powiatu Łukowskiego na czele ze Starostą Łukowskim Panem Dariuszem Szustkiem, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu Powiatu Łukowskiego, pracownicy SPZOZ w Łukowie, a także przedstawiciele wykonawcy inwestycji i projektanci. W roli gospodarzy wydarzenia wystąpiła Dyrekcja SPZOZ w Łukowie oraz władze Powiatu.
Kulminacyjny moment spotkania stanowiło uroczyste przecięcie wstęgi przy wejściu do Oddziału Neurologicznego, a następnie poświecenie nowych oddziałów, którego dokonał Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie ks. Kanonik Andrzej Kieliszek, przy współudziale Kapelana Szpitalnego ks. Sylwestra Anusiewicza.
➡️ Do realizacji projektu obejmującego budowę nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z nowoczesnym Blokiem Operacyjno – Zabiegowym, przystąpiono pod koniec 2020 roku. W ramach inwestycji powstał ponadto ogólnodostępny dźwig osobowy, umożliwiający komunikację z wszystkich kondygnacji szpitalnych z nowo powstałą częścią i budynkiem, w którym mieści się oddana do użytku w I kwartale 2022 roku Pracownia Rezonansu Magnetycznego.
➡️ Kolejną strategiczną inwestycję rozpoczęto w lipcu 2021 roku w ramach projektu pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb przyjęć pacjentów w związku z COVID-19 wraz z wykonaniem systemu poczty pneumatycznej”. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano oddział łóżkowy dla pacjentów na dwóch piętrach budynku głównego szpitala, z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny (pomieszczenia po Laboratorium oraz Oddziale Reumatologicznym), o powierzchni ok. 1000 m2, z wydzielonymi węzłami sanitarnymi w salach chorych. Projekt budowlany dodatkowo objął aranżację przestrzeni holu wraz z przebudową klatki schodowej, budowę nowej szatni z węzłem sanitarnym dla osób odwiedzających oraz wydzielenie nowych pomieszczeń dla Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi. Całość została skomunikowana na wszystkich kondygnacjach nowym dźwigiem osobowym.
Ostatnie 2 lata okazały się niezwykle hojne dla aktywów szpitala, w omawianym okresie zrealizowano bowiem szereg inwestycji w infrastrukturę poprawiających warunki, komfort i jakość leczenia pacjentów, jak i pracy personelu, zakupiono także specjalistyczne wyposażenie oraz nowoczesny sprzęt dzięki, któremu znacznie poszerzyły się możliwości diagnostyczne oferowane przez Szpital.
W latach 2020-2022 wykonano prace budowlane i inwestycyjne obejmujące zarówno teren Zakładu w obrębie miasta Łuków, jak i budynki wchodzące w skład podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowane w Powiecie Łukowskim.
 
Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych inwestycji realizowanych w okresie ostatnich 24 miesięcy:
✅ Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i jednosalowego Bloku Operacyjno – Zabiegowego
Wartość inwestycji: 9 800 611,65 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 7 811 700 zł, dofinansowanie Powiat Łukowski 468 501 zł
✅ Dwuetapowa przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb przyjęć pacjentów chorych na COVID-19
I etap – Wartość inwestycji: 5 198 450,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 3 659 978,00 zł
II etap – Wartość inwestycji: 4 549 776,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 3 362 605 zł
✅ Wykonanie systemu poczty pneumatycznej związku z COVID – 19
Wartość inwestycji: 579 945,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 571 950 zł
✅ Przebudowa i modernizacja pomieszczeń budynku C w celu dostosowania do potrzeb dezynfektorni w związku z COVID-19
Wartość inwestycji: 1 795 600,60 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 1 005 843,00 zł
✅ Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej
Wartość inwestycji: 5 262 247,30 zł, w tym dotacja z rezerwy ogólnej budżetu państwa – 4 000 000 zł, dofinansowanie Powiat Łukowski 500 000 zł
✅ Prace budowlane i modernizacyjne pomieszczeń budynku w Stoczku Łukowskim, w którym zlokalizowana jest: Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Zespół Ratownictwa Medycznego, Rehabilitacja, Apteka oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Wartość inwestycji: 5 370 454 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 188 300 zł, dofinansowanie Powiat Łukowski 251 038 zł
✅ Budowa budynku Poradni POZ w Wojcieszkowie
Wartość inwestycji: 2 120 836 zł – środki własne SPZOZ w Łukowie
STAWIAMY NA ROZWÓJ!!!
image_pdfimage_print
Skip to content