Zasady przyjęć do Oddziałów Szpitalnych

W SPZOZ W ŁUKOWIE ŚWIADCZENIA UDZIELANE SĄ:
1. W trybie planowym – pacjentom kierowanym do leczenia szpitalnego, posiadającym stosowne skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego, lekarza poradni specjalistycznej lub innego lekarza. Przyjęcie planowe następuje w dniu ustalonym wcześniej, według listy oczekujących. W przypadku, gdy przyjmujący pacjenta lekarz dyżurujący stwierdzi, że pojawiły się przeciwwskazania do hospitalizacji, wyznaczana jest inna data.
2. W trybie nagłym – pacjentom wymagającym leczenia szpitalnego ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. Przyjęcie nagłe odbywa się bez skierowania ewentualnie ze skierowaniem otrzymanym podczas udzielania pomocy doraźnej.

Przyjęcie w trybie planowym:
1. Pacjent zgłasza się do Rejestracji SOR w dniu uzgodnionego terminu przyjęcia.
2. Pacjent okazuje dokumenty niezbędne do założenia dokumentacji medycznej:
    – skierowanie do szpitala,
    – dowód tożsamości z numerem PESEL,
    – w przypadku obcokrajowców – dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń.
3. W celu pełnej informacji o stanie zdrowia i realizowanych świadczeniach w przeszłości, zaleca się dostarczenie dokumentacji medycznej z innych podmiotów leczniczych (karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalnych, wyniki aktualnych badań).
4. Pacjent upoważnia osobę do udzielania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach medycznych oraz osobę do uzyskania dokumentacji medycznej.
5. Pacjent może zdeponować rzeczy wartościowe w depozycie szpitala.
6. Pacjent powinien posiadać:
    – przybory toaletowe,
    – ręcznik,
    – szlafrok,
    – piżamę i kapcie,
    – bieliznę osobistą,
    – sztućce,
    – inne rzeczy, o których pacjent został poinformowany przy ustalaniu terminu przyjęcia.
7. Po zarejestrowaniu pacjent kierowany jest do właściwego oddziału.

Przyjęcia w trybie nagłym:
1. Przyjęcia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego realizowane są w odniesieniu do pacjentów:
   – przetransportowanych przez uprawnione zespoły, jednostki lub podmioty,
   – zgłaszających się samodzielnie.
2. Pacjent wymagający pomocy zgłasza się do strefy SOR, gdzie poddany jest niezwłocznie segregacji medycznej*, w przebiegu której lekarz/pielęgniarka systemu/ratownik medyczny:
    – zapoznaje się z powodem przybycia pacjenta do oddziału lub zbiera wywiad od Kierownika Zespołu Ratownictwa Medycznego,
    – określa aktualny stan pacjenta i kwalifikuje go do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielania świadczeń zdrowotnych.  

Zasady przyjęć do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Patologii Ciąży oraz Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień znajdują się w zakładkach ww. oddziałów.

*segregacja medyczna – proces ustalenia kolejności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz w zespołach ratownictwa medycznego, realizowany wobec osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, uwzględniający stan zdrowia tych osób.

 

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Dla Pacjentów
  3. /
  4. Zasady przyjęć do Oddziałów...
Skip to content