Stawiamy na rozwój!!!

Ostatnia prosta kolejnej strategicznej inwestycji, która obejmuje wykonanie oddziału na dwóch kondygnacjach budynku głównego szpitala (pomieszczenia po Laboratorium i Oddziale Reumatologicznym). Nową lokalizację, o powierzchni ok. 1000 m2, zajmie Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu, wyposażony w nowoczesny system wentylacji mechanicznej, instalację gazów medycznych oraz w pełne zaplecze socjalno-sanitarne dla pacjentów i personelu.
Projekt budowlany dodatkowo objął aranżację przestrzeni holu wraz z przebudową klatki schodowej, budowę nowej szatni z węzłem sanitarnym dla osób odwiedzających oraz wydzielenie nowych pomieszczeń dla Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi. Całość została skomunikowana na wszystkich kondygnacjach nowym dźwigiem osobowym.
Koszt prac to ok. 5,1  mln zł, z czego blisko 3,7 mln zł udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
image_pdfimage_print

05/22 PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY SPZOZ W ŁUKOWIE

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=27936775

Składanie ofert do dnia: 24 maja 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 24 maja 2022 roku do godziny 10:30

image_pdfimage_print

Dobiegają końca prace przy realizacji jednej z najważniejszych inwestycji w łukowskim Szpitalu!!!

Trwają ostatnie przygotowania do odbioru robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowego ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII oraz jednosalowego BLOKU OPERACYJNO-ZABIEGOWEGO. Do realizacji projektu, sfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przystąpiono pod koniec 2020 r. Całkowity koszt prac wyniósł ok. 9, 8 mln zł. Wyposażenie zakupione zostało w ramach projektu pn. „Doposażenie SPZOZ w Łukowie w sprzęty medyczne”, w wysokości 6, 3 mln, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Prace budowlane objęły przebudowę niskiego parteru w skład, którego wchodziły pomieszczenia byłej kuchni szpitalnej (ok. 350 m2) i kotłowni (ok. 170 m2). Cały kompleks budynków rozbudowano o łącznik parterowy z pomieszczeniami funkcyjnymi o powierzchni ok. 470 m2, wytworzono także dwa patia wewnętrzne, o powierzchni ok. 140 m2.
W ramach inwestycji powstał ponadto nowy ogólnodostępny dźwig osobowy, z przeznaczeniem również dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający komunikację z wszystkich kondygnacji szpitalnych z nowo powstałą częścią i budynkiem, w którym mieści się Pracownia Rezonansu Magnetycznego. Istniejąca już winda została doposażona w system kontroli dostępu, zmieniający jej przeznaczenie tylko dla personelu szpitalnego. W nowym oddziale zwiększona została liczba stanowisk intensywnej terapii z 4 do 8.
Inwestycja w pełni odpowiada wymogom prawa i obowiązującym standardom. Komórki medyczne objęte projektem są newralgiczne z punktu widzenia całej placówki, świadczą one bowiem usługi dla innych oddziałów szpitalnych oraz są wykorzystywane w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
  1. /
  2. 2022
  3. /
  4. kwiecień
Skip to content