Kolejne inwestycje w łukowskim Szpitalu

W dniu 29 czerwca 2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą INVEST – Ciołek Jarosław na przebudowę i modernizację pomieszczeń budynku C w celu dostosowania do potrzeb dezynfektorni wraz z dobudową szybu dźwigu osobowego. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 1,7 mln zł. Na realizację zadania wraz z infrastrukturą towarzyszącą Wykonawca będzie miał 5 miesięcy.  Inwestycja będzie obejmowała:
– zaadoptowanie pomieszczenia magazynowego Apteki Szpitalnej  i przebudowę instalacji w pomieszczeniu wymiennikowni,
– dobudowę szybu dźwigu osobowego wraz z utwardzeniem terenu w celu skomunikowania z windą,
– wymianę stolarki drzwiowej,
–  wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych,
– montaż  komory dezynfekcyjnej o pojemności min. 9 materacy lub 7 kompletów łóżkowych do dezynfekcji parą wodną nasyconą, co umożliwi mycie i dezynfekcję medycznego sprzętu wielokrotnego użytku, w celu zabezpieczenia przed zakażeniami.

Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na rozbudowę budynku szpitala.

Dzień walki z cukrzycą

Dzień walki z cukrzycąCukrzyca to przewlekła choroba związana z zaburzeniami w produkcji insuliny – hormonu wytwarzanego przez trzustkę. Hormon ten jest  niezbędny do przenoszenia glukozy z krwi do komórek organizmu gdzie przetwarzana jest w energię. Jeśli nie wykorzystamy glukozy w postaci energii zostanie zamieniona i odłożona w postaci tkanki tłuszczowej w różnych okolicach naszego ciała i narządach wewnętrznych. Gdy insulina działa nieprawidłowo lub jej brakuje poziom glukozy we krwi wzrasta. Wysoki poziom glukozy we krwi zwany hiperglikemią może doprowadzić do uszkodzeń organów wewnętrznych, a w konsekwencji do groźnych dla naszego zdrowia i życia powikłań. 
Dzień Walki z Cukrzycą  obchodzony jest w rocznicę odkrycia insuliny przez Fredericka Bantinga. Dzięki insulinie z choroby nieuleczalnej i prowadzącej do śmierci – cukrzyca stała się chorobą przewlekłą.
Cukrzycę można wykryć podstawowymi badaniami krwi i moczu. Leczenie cukrzycy polega na podawaniu choremu odpowiedniej dawki insuliny oraz leków doustnych. Bardzo ważne jest także przestrzeganie właściwej diety.
Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na cukrzycę:
– Prowadź aktywny tryb życia!
– Kontroluj masę ciała – nadprogramowe kilogramy sprzyjają rozwojowi cukrzycy!
– Ograniczaj w swojej diecie produkty zawierające cukry i tłuszcze!
– Regularnie badaj poziom ciśnienia tętniczego!
– Unikaj używek!
Według danych WHO około 422 milionów ludzi na całym świecie choruje na cukrzycę, szczególnie w krajach o niskim i średnim dochodzie, a 1,6 miliona zgonów rocznie jest bezpośrednio przypisywanych cukrzycy. Zarówno liczba przypadków, jak i częstość występowania cukrzycy stale wzrastały w ciągu ostatnich kilku dekad. W Polsce już co najmniej 3 mln Polaków choruje na cukrzycę, ale nawet 1 mln spośród nich nie zdaje sobie z tego sprawy, bo wciąż nie ma wykrytej choroby. 

Zasady odwiedzin pacjentów

Informujemy, iż z dniem  19 czerwca 2021 r. wznowione zostają w ograniczonym zakresie odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych SPZOZ w Łukowie.

W trakcie odwiedzin rekomenduje się poniższe zasady postępowania:

 1. Wejście na teren Szpitala tylko głównym wejściem;
 2. Każda odwiedzająca osoba powinna być zdrowa, bez oznak przeziębienia (katar, gorączka, kaszel);
 3. W trakcie pobytu na terenie Szpitala obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką;
 4. Obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z Oddziału;
 5. Godziny odwiedzin 16.00– 18.00;
 6. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 30 minut;
 7. Jednorazowo dopuszcza się w Oddziale odwiedziny 1 osoby u 1 Pacjenta;
 8. W sali chorych oprócz pacjentów mogą przebywać w tym samym czasie max. 2 osoby odwiedzające z zachowaniem dystansu od innych 1,5 m;
 9. Zaleca się, aby pacjentów nie odwiedzały dzieci do 12 roku życia;
 10. W sytuacji zaistnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta, odwiedziny mogą zostać zawieszone na czas określony przez Kierownika podmiotu leczniczego;
 11. W/w zasady odwiedzin nie dotyczą pacjentów Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem lub podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2.

Światowy Dzień Krwiodawcy

DZIEN KRWIODAWCYCorocznie 14 czerwca obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY ustanowiony w dniu urodzin Karla Landsteinera, austriackiego immunologa, który w 1901 odkrył grupy krwi, za co w roku 1930 otrzymał Nagrodę Nobla. Święto ustanowiono w 2004, aby symbolicznie uhonorować wszystkich ludzi którzy bezinteresownie dzielą się krwią – HONOROWYCH DAWCÓW KRWI.
Propagowanie tego dnia ma także zwiększać świadomość społeczeństwa jak bezcenne jest oddawanie krwi. Bez honorowego krwiodawstwa, bez ludzi dobrowolnie i bezpłatnie oddających krew nie można byłoby przeprowadzić zabiegów, operacji, leczyć i ratować istnień ludzkich. Hasło tegorocznego Światowego Dnia Krwiodawcy “ODDAJ KREW I SPRAW BY ŚWIAT TĘTNIŁ”  ma w swoim przesłaniu podkreślić zasadniczy wkład Honorowych Dawców Krwi w utrzymywanie tętniącego życiem świata.
Ważnym elementem wpływającym na funkcjonowanie krwiodawstwa i krwiolecznictwa jest skuteczna publiczna służba krwi, która stanowi ważne ogniwo systemu opieki zdrowotnej. W Polsce pacjentom dostęp do bezpiecznej krwi i produktów krwiopochodnych w wystarczającej ilości oraz odpowiednio wysokiej jakości zapewniają poszczególne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Wszystkim Honorowym Krwiodawcom składamy serdeczne podziękowania jak i wyrazy uznania za godną naśladowania postawę, dzięki której można ratować życie ludzkie. Dziękujemy Państwu za ten DAR ŻYCIA–DAR KRWI !!!
image_pdfimage_print
 1. /
 2. Author: EC
 3. /
 4. Page 2
Skip to content