Światowy Dzień Udaru Mózgu

udarŚWIATOWY DZIEŃ UDARU MÓZGU obchodzony jest co roku 29 października. Został ustanowiony w 2006 r. przez Światową Organizację Udaru Mózgu (World Stroke Organization) w celu uświadamiania społeczeństw, że udar mózgu jest bardzo groźną chorobą, trzecią, co do częstości przyczyną śmierci i głównym powodem trwałej niepełnosprawności wśród osób dorosłych.
⏩ CO TO JEST UDAR?
To nagłe zaburzenie neurologiczne pracy mózgu spowodowane przyczynami naczyniowymi. Przepływ krwi w naczyniach mózgu może być zablokowany lub przeciwnie – następuje wylew. Do udaru dochodzi, kiedy naczynia krwionośne dostarczające tlen i substancje odżywcze do mózgu zostają zablokowane przez skrzep krwi lub następuje ich uszkodzenie. Prowadzi to do odcięcia części mózgu od dopływu tlenu i składników odżywczych, wskutek czego następuje jej obumieranie.
⏩ OBJAWY
Z punktu widzenia osoby ratującej życie człowiekowi, który doznał udaru – dokładna przyczyna wystąpienia udaru nie ma znaczenia. Nie wolno bać się udzielić pomocy❗️ Im szybciej rozpoznasz objawy i zareagujesz, tym lepiej dla chorego❗️
U – utrudniona, bełkotliwa, niezrozumiała mowa
D – dłoń / ręka opadająca i / lub noga, niedowład jednej strony ciała; utrata siły lub kontroli nad kończynami
A – asymetria twarzy ust / niedowład lub porażenie mięśni po jednej stronie twarzy, opadnięty kącik ust lub oka, zaburzenia widzenia
R – reaguj natychmiast!
Szybka reakcja może uratować życie chorego. Udary można leczyć❗️
Jeśli zaobserwujesz te objawy, należy niezwłocznie wezwać pogotowie❗️ (☎️ 999 lub 112)
⏩ PRZYCZYNY I CZYNNIKI RYZYKA
Najczęstszym i najpoważniejszym czynnikiem ryzyka jest nadciśnienie tętnicze. Bardzo ważne jest, by w przypadku jego wystąpienia, zawsze podejmować leczenie i regularnie monitorować jego skuteczność. Jeśli uda się ustabilizować ciśnienie na poziomie zbliżonym do „książkowego” (120/80 mm Hg), ryzyko udaru mózgu spada nawet o 30-40%. Mamy więc wpływ na to, aby poprzez leczenie lub zmianę nawyków modyfikować i zmniejszać lub eliminować ten najpoważniejszy czynnik. Inne czynniki, które wpływają na zwiększoną możliwość wystąpienia udaru mózgu to:
✅inne choroby naczyniowe (szczególnie miażdżyca)
✅choroby serca (migotanie przedsionków, wrodzone wady serca)
✅cukrzyca
✅duża nadwaga i otyłość
✅zespół bezdechu sennego
✅problemy z gospodarką lipidową
✅szkodliwe nawyki (palenie papierosów, nadużywanie alkoholu)
Ponadto w kontekście udarów mózgu eksperci wskazują także na niemodyfikowalne czynniki ryzyka – takie, na które nie mamy wpływu. Wymienia się wśród nich:
✅płeć (udar mózgu częściej dotyczy mężczyzn)
✅wiek (ryzyko udaru wzrasta wraz z wiekiem)
✅predyspozycje genetyczne
Więcej informacji o udarze mózgu:
 
image_pdfimage_print
  1. /
  2. Aktualności
  3. /
  4. Światowy Dzień Udaru Mózgu
Skip to content