Uroczyste otwarcie zmodernizowanych oddziałów

W dniu wczorajszym w łukowskim Szpitalu miała miejsce wyjątkowa uroczystość w trakcie, której odbyło się oficjalnie otwarcie nowo powstałego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (przystosowanego do przyjęć pacjentów leczonych na COVID-19). Wydarzenie uświetniło wielu znamienitych gości m.in. przedstawiciele Wojewody Lubelskiego oraz Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, parlamentarzyści, Zarząd i Rada Powiatu Łukowskiego na czele ze Starostą Łukowskim Panem Dariuszem Szustkiem, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu Powiatu Łukowskiego, pracownicy SPZOZ w Łukowie, a także przedstawiciele wykonawcy inwestycji i projektanci. W roli gospodarzy wydarzenia wystąpiła Dyrekcja SPZOZ w Łukowie oraz władze Powiatu.
Kulminacyjny moment spotkania stanowiło uroczyste przecięcie wstęgi przy wejściu do Oddziału Neurologicznego, a następnie poświecenie nowych oddziałów, którego dokonał Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie ks. Kanonik Andrzej Kieliszek, przy współudziale Kapelana Szpitalnego ks. Sylwestra Anusiewicza.
➡️ Do realizacji projektu obejmującego budowę nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z nowoczesnym Blokiem Operacyjno – Zabiegowym, przystąpiono pod koniec 2020 roku. W ramach inwestycji powstał ponadto ogólnodostępny dźwig osobowy, umożliwiający komunikację z wszystkich kondygnacji szpitalnych z nowo powstałą częścią i budynkiem, w którym mieści się oddana do użytku w I kwartale 2022 roku Pracownia Rezonansu Magnetycznego.
➡️ Kolejną strategiczną inwestycję rozpoczęto w lipcu 2021 roku w ramach projektu pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb przyjęć pacjentów w związku z COVID-19 wraz z wykonaniem systemu poczty pneumatycznej”. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano oddział łóżkowy dla pacjentów na dwóch piętrach budynku głównego szpitala, z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny (pomieszczenia po Laboratorium oraz Oddziale Reumatologicznym), o powierzchni ok. 1000 m2, z wydzielonymi węzłami sanitarnymi w salach chorych. Projekt budowlany dodatkowo objął aranżację przestrzeni holu wraz z przebudową klatki schodowej, budowę nowej szatni z węzłem sanitarnym dla osób odwiedzających oraz wydzielenie nowych pomieszczeń dla Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi. Całość została skomunikowana na wszystkich kondygnacjach nowym dźwigiem osobowym.
Ostatnie 2 lata okazały się niezwykle hojne dla aktywów szpitala, w omawianym okresie zrealizowano bowiem szereg inwestycji w infrastrukturę poprawiających warunki, komfort i jakość leczenia pacjentów, jak i pracy personelu, zakupiono także specjalistyczne wyposażenie oraz nowoczesny sprzęt dzięki, któremu znacznie poszerzyły się możliwości diagnostyczne oferowane przez Szpital.
W latach 2020-2022 wykonano prace budowlane i inwestycyjne obejmujące zarówno teren Zakładu w obrębie miasta Łuków, jak i budynki wchodzące w skład podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowane w Powiecie Łukowskim.
 
Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych inwestycji realizowanych w okresie ostatnich 24 miesięcy:
✅ Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i jednosalowego Bloku Operacyjno – Zabiegowego
Wartość inwestycji: 9 800 611,65 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 7 811 700 zł, dofinansowanie Powiat Łukowski 468 501 zł
✅ Dwuetapowa przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb przyjęć pacjentów chorych na COVID-19
I etap – Wartość inwestycji: 5 198 450,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 3 659 978,00 zł
II etap – Wartość inwestycji: 4 549 776,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 3 362 605 zł
✅ Wykonanie systemu poczty pneumatycznej związku z COVID – 19
Wartość inwestycji: 579 945,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 571 950 zł
✅ Przebudowa i modernizacja pomieszczeń budynku C w celu dostosowania do potrzeb dezynfektorni w związku z COVID-19
Wartość inwestycji: 1 795 600,60 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 1 005 843,00 zł
✅ Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej
Wartość inwestycji: 5 262 247,30 zł, w tym dotacja z rezerwy ogólnej budżetu państwa – 4 000 000 zł, dofinansowanie Powiat Łukowski 500 000 zł
✅ Prace budowlane i modernizacyjne pomieszczeń budynku w Stoczku Łukowskim, w którym zlokalizowana jest: Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Zespół Ratownictwa Medycznego, Rehabilitacja, Apteka oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Wartość inwestycji: 5 370 454 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 188 300 zł, dofinansowanie Powiat Łukowski 251 038 zł
✅ Budowa budynku Poradni POZ w Wojcieszkowie
Wartość inwestycji: 2 120 836 zł – środki własne SPZOZ w Łukowie
STAWIAMY NA ROZWÓJ!!!
image_pdfimage_print
  1. /
  2. Aktualności
  3. /
  4. Uroczyste otwarcie zmodernizowanych oddziałów
Skip to content