Światowy Dzień Udaru Mózgu

obrazekŚWIATOWY DZIEŃ UDARU MÓZGU ustanowiony został w 2006 roku przez Światową Organizację Udaru Mózgu (WSO – World Stroke Organization). Jego celem jest uświadamianie społeczeństwu, że udar mózgu jest bardzo groźną chorobą. Szacuje się, że jeden na sześciu mieszkańców globu będzie mieć udar mózgu podczas swojego życia. Udar mózgu to trzecia po chorobach serca i nowotworach przyczyna śmierci i pierwsza przyczyna trwałej niesprawności wśród Polaków po 40 roku życia. Do powstania udaru przyczyniają się choroby układu sercowo-naczyniowego, takie jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca i migotanie przedsionków. Wśród czynników ryzyka jest też cukrzyca, otyłość, brak ruchu, nadużywanie alkoholu czy palenie papierosów. By zapobiec udarowi, musimy, więc najczęściej zmienić swój styl życia, odpowiednio leczyć i monitorować choroby, które zwiększają jego ryzyko.
Udar może w jednej chwili odebrać niemal wszystko – sprawność, samodzielność, możliwość komunikowania się ze światem, może uszkodzić wzrok, słuch. Większość z osób, które przeżyją udar, pozostanie w różnym stopniu niepełnosprawna. Dlatego właśnie ważna jest świadomość tego, w jaki sposób objawia się udar mózgu i że należy błyskawicznie wezwać pomoc medyczną, gdy dostrzeżemy u kogoś niepokojące sygnały. Tutaj LICZY SIĘ CZAS, bo im szybciej od wystąpienia pierwszych symptomów udaru zostanie podjęte leczenie, tym jego skuteczność jest większa, a przez to zwiększają się szanse na uniknięcie poważnych konsekwencji choroby!

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Aktualności
  3. /
  4. Światowy Dzień Udaru Mózgu
Skip to content