13/21 Dostawa mebli do SPZOZ w Łukowie wraz z drobnym wyposażeniem

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30.11

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Smart PZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=22184655

Składanie ofert do dnia: 7 grudnia 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 7 grudnia 2021 roku o godzinie 10:30

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Zamówienia Publiczne
  3. /
  4. 13/21 Dostawa mebli do...
Skip to content