09/20 Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala SPZOZ w Łukowie

Pełna nazwa postępowania:

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb oddziału anestezjologii i intensywnej terapii i jednosalowego bloku operacyjno – zabiegowego w SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie

Składanie ofert do dnia: 1 czerwca 2020 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 1 czerwca 2020 roku o godzinie 10:30

10/20 ZAKUP SPRZĘTÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA SPZOZ W ŁUKOWIE

Pełna nazwa postępowania: 

Zakup sprzętów diagnostycznych dla SPZOZ w Łukowie: 1. Zakup 64 –rzędowego tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem i montażem, 2. Zakup cyfrowego aparatu mammograficznego wraz z oprzyrządowaniem i montażem

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie

Składanie ofert do dnia: 11 maja 2020 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 11 maja 2020 roku o godzinie 10:30

 

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Zamówienia Publiczne
  3. /
  4. Page 20
Skip to content