11/21 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Smart PZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=17787268

Składanie ofert do dnia: 14 października 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 14 października 2021 roku o godzinie 10:30

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Zamówienia Publiczne
  3. /
  4. 11/21 Dostawa sprzętu medycznego...
Skip to content