Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie informuje:

   Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że na tablicy ogłoszeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie przy ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3, zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w zakresie wynajmu:

  • Powierzchni 55 m2  SPZOZ w Łukowie w celu instalacji odpłatnego systemu  rozpowszechniania telewizji szpitalnej, tj. 55 m2 odpowiadająca 55 odbiornikom tv, zlokalizowanych na terenie SPZOZ Łuków przy ul. Doktora A. Rogalińskiego 3,  na okres 4 lat.    

   Informacja powyższa została opublikowana również w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonej przez SPZOZ w Łukowie pod adresem http://www.spzozlukow.4bip.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w zakresie wynajmu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie informuje:

         Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że na tablicy ogłoszeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie przy ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3, zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w zakresie wynajmu:

– Powierzchni 55 m2  SPZOZ w Łukowie w celu instalacji odpłatnego systemu  rozpowszechniania telewizji szpitalnej, tj. 55 m2 odpowiadająca 55 odbiornikom tv, zlokalizowanych na terenie SPZOZ Łuków przy ul. Doktora A. Rogalińskiego 3, na okres 4 lat.    

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Konkursy i Ogłoszenia
  3. /
  4. Page 2
Skip to content