ODDAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE !!!

 
krewW 1972 roku Polski Czerwony Krzyż doceniając zasługi honorowych dawców krwi ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa❤️, które niezmiennie obchodzone są w dniach 22-26 listopada. Początki honorowego krwiodawstwa sięgają 1958 roku, kiedy to Rada Ministrów powołała do życia Instytut Hematologii w Warszawie. 🩸Służba krwi podporządkowana została resortowi zdrowia, a działalność PCK w tym okresie skupiała się wokół zagadnień promocji krwiodawstwa i rekrutacji dawców. Masowo wydawano plakaty, popularne broszury, setki tysięcy ulotek i innych wydawnictw. Do najczęściej stosowanych form promocyjnych należały prowadzone w zakładach pracy, szkołach i innych instytucjach pogadanki, referaty i wykłady. Propagatorzy PCK prowadzili działalność zachęcającą do oddawania krwi także bezpośrednio na stanowiskach pracy💉
 
🩸KREW jest najcenniejszą substancją w organizmie człowieka. Jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Niezbędna jest w wielu stanach zagrożenia życia (masywne krwotoki, urazy, wypadki) jak również w leczeniu niedokrwistości towarzyszącej wielu chorobom w tym nowotworowym.
🩸KTO MOŻE ODDAĆ KREW❓
Dawcą krwi może zostać osoba pełnoletnia (między 18. a 65. rokiem życia), zdrowa, o wadze powyżej 50 kg. Przeciwwskazania do oddania krwi to m.in.:
⏩przebyta żółtaczka zakaźna,
⏩choroby autoimmunologiczne, układu krążenia, układu nerwowego, układu endokrynnego, choroba nowotworowa,
⏩przebyte zawały i udary,
⏩nadciśnienie tętnicze.
Można wyróżnić także czasowe przeciwwskazania do oddania krwi, a są to m.in.
⏩ciąża i laktacja,
⏩przebyta operacja w ostatnich 6 miesiącach,
⏩choroby zakaźne,
⏩zabieg akupunktury i wykonanie tatuażu,
⏩okres odczulania w alergii czy zabieg stomatologiczny lub kosmetyczny, w wyniku którego doszło do naruszenia powłok skórnych.
Oddawanie krwi podczas miesiączki również nie jest możliwe (dawcą krwi można zostać 3-4 dni od momentu jej zakończenia).
image_pdfimage_print
  1. /
  2. Aktualności
  3. /
  4. ODDAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE...
Skip to content