Dobiegają końca prace przy realizacji jednej z najważniejszych inwestycji w łukowskim Szpitalu!!!

Trwają ostatnie przygotowania do odbioru robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowego ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII oraz jednosalowego BLOKU OPERACYJNO-ZABIEGOWEGO. Do realizacji projektu, sfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przystąpiono pod koniec 2020 r. Całkowity koszt prac wyniósł ok. 9, 8 mln zł. Wyposażenie zakupione zostało w ramach projektu pn. „Doposażenie SPZOZ w Łukowie w sprzęty medyczne”, w wysokości 6, 3 mln, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Prace budowlane objęły przebudowę niskiego parteru w skład, którego wchodziły pomieszczenia byłej kuchni szpitalnej (ok. 350 m2) i kotłowni (ok. 170 m2). Cały kompleks budynków rozbudowano o łącznik parterowy z pomieszczeniami funkcyjnymi o powierzchni ok. 470 m2, wytworzono także dwa patia wewnętrzne, o powierzchni ok. 140 m2.
W ramach inwestycji powstał ponadto nowy ogólnodostępny dźwig osobowy, z przeznaczeniem również dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający komunikację z wszystkich kondygnacji szpitalnych z nowo powstałą częścią i budynkiem, w którym mieści się Pracownia Rezonansu Magnetycznego. Istniejąca już winda została doposażona w system kontroli dostępu, zmieniający jej przeznaczenie tylko dla personelu szpitalnego. W nowym oddziale zwiększona została liczba stanowisk intensywnej terapii z 4 do 8.
Inwestycja w pełni odpowiada wymogom prawa i obowiązującym standardom. Komórki medyczne objęte projektem są newralgiczne z punktu widzenia całej placówki, świadczą one bowiem usługi dla innych oddziałów szpitalnych oraz są wykorzystywane w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.
image_pdfimage_print
  1. /
  2. Aktualności
  3. /
  4. Dobiegają końca prace przy...
Skip to content