7/22 Dostawa materiałów szewnych do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/lista_przetargow

Składanie ofert do dnia: 18 maja 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 18 maja 2022 roku do godziny 10:30

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Zamówienia Publiczne
  3. /
  4. 7/22 Dostawa materiałów szewnych...
Skip to content