Podziękowania dla Pana Władysława Skrzyńskiego

1 czerwca 2021 r. w SPZOZ w Łukowie odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę lekarza Pana Władysława Skrzyńskiego. Jego specjalizacją były choroby wewnętrzne, a on sam pracował w łukowskim Szpitalu przez ponad 55 lat!!!

Pan Władysław Skrzyński, po uzyskaniu tytułu lekarza w maju 1965 roku na Akademii Medycznej w Lublinie, pracę zawodową rozpoczął 16 czerwca tego roku, na podstawie skierowania Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej na dwuletni podyplomowy staż lekarski. Już w  listopadzie został dodatkowo anatomopatologiem w Szpitalu Miejskim w Łukowie. Pierwsze porozumienia zostały podpisane z ówczesnym Dyrektorem Szpitala, Doktorem Marianem Kryńskim. Po zakończeniu stażu Pan Władysław Skrzyński został zatrudniony w Przychodni Obwodowej, a następnie w Szpitalu w Łukowie. W roku 1969 rozpoczął szkolenie specjalizacyjne z zakresu chorób wewnętrznych, które ukończył w 1975 roku. Od 1970 r. zaczął pracę w Oddziale Wewnętrznym, natomiast rok później dodatkowo w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Od 1976 roku pełnił obowiązki zastępcy Ordynatora Oddziału Wewnętrznego oraz Kierownika Działu Diagnostycznego Szpitala w Łukowie. Pracował również w Komisjach Lekarskich ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia oraz Komisjach Wojskowych, a także Liceum Medycznym w Łukowie. Pan Skrzyński kształcił się ponadto w zakresie patomorfologii – w czerwcu 1978 roku uzyskał prawo do używania tytułu lekarza patomorfologa. Od grudnia 1985 roku rozpoczął pracę w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy oraz w Poradni p/Gruźliczej. Wykonywał zadania Asystenta, a następnie zastępcy Ordynatora. W kwietniu 1999 roku Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc został przekształcony na Oddział dla Przewlekle Chorych, a Panu Władysławowi Skrzyńskiemu powierzono zadanie kierowania Oddziałem. W czerwcu 2009 roku zakończono umowę na prowadzenie Oddziału dla Przewlekle Chorych i miesiąc później powstał Oddział Rehabilitacyjny. Pan Władysław Skrzyński został po raz kolejny obdarzony zaufaniem Dyrekcji, powierzono mu funkcję współzarządzania tym oddziałem na stanowisku zastępcy Ordynatora. W maju 2021 roku, po przepracowaniu ponad 55 lat, Pan Skrzyński postanowił rozwiązać umowę o pracę i przejść na zasłużony odpoczynek.

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Aktualności
  3. /
  4. Podziękowania dla Pana Władysława...
Skip to content