5/21 Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=16330261

Składanie ofert do dnia: 1 lipca 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 1 lipca 2021 roku o godzinie 10:30

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Zamówienia Publiczne
  3. /
  4. 5/21 Dostawa rezonansu magnetycznego...
Skip to content