Badanie przesiewowe noworodków w kierunku SMA

Badanie SMAOd dnia 1 czerwca 2021 r. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie będzie wykonywał bezpłatne badania przesiewowe w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). Noworodki urodzone w łukowskim Szpitalu również zostaną objęte tym programem. SMA jest chorobą objawiającą się postępującym osłabieniem i zanikiem mięśni oraz niewydolnością oddechową. U połowy dzieci objawy choroby pojawiają się w I półroczu życia, a u większości – przed ukończeniem 2 lat. Leczenie SMA jest najbardziej efektywne, gdy choroba zdiagnozowana jest już u noworodka, a leczenie wprowadzone przed wystąpieniem objawów klinicznych.
Więcej informacji o badaniu można uzyskać:
– w Oddziale Neonatologicznym SPZOZ w Łukowie, pod nr (25)798 2000 – 9, wew. 245
– na stronie: http://przesiew.imid.med.pl/
Badanie przesiewowe jest ważnym badaniem profilaktycznym mającym na celu wczesne wykrycie dzieci obciążonych jedną z chorób wrodzonych. Tylko wczesna identyfikacja chorego dziecka i szybkie rozpoczęcie leczenia pozwala zapobiec powstaniu nieodwracalnych powikłań oraz poprawić jakość życia dziecka. W Polsce badania przesiewowe wykonywane są bezpłatnie dla wszystkich noworodków, w ramach programu polityki zdrowotnej państwa na zlecenie Ministra Zdrowia. Obecnie programem badań przesiewowych objęte jest 30 chorób wrodzonych.

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Aktualności
  3. /
  4. Badanie przesiewowe noworodków w...
Skip to content