Oddział Detoksykacyjny

ŁÓŻKA – 20

ORDYNATOR
Lek. Bożena Winiarska – specjalista II° z psychiatrii

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr piel. Agnieszka Sosnowska- specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

KONTAKT Z ODDZIAŁEM
Centrala (25)798 2000 do 9
Ordynator wew. 316
Pielęgniarka oddziałowa  wew. 314
e-mail: detoks@spzoz.lukow.pl

SPECYFIKA ODDZIAŁU

1 lipca 2001 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie rozpoczął działalność Oddział Detoksykacyjny. Detoksykacja to proces bezpiecznego i skutecznego odstawienia substancji psychoaktywnej (np. alkoholu), w sposób minimalizujący objawy zespołu abstynencyjnego. Taką właśnie detoksykacją, głównie alkoholową, zajmuje się oddział, który powstał po gruntownym wyremontowaniu i reorganizacji Oddziału Psychiatrycznego.

Oddział Detoksykacyjny dysponuje obecnie dwudziestoma trzema łóżkami, w tym czterema znajdującymi się na specjalnie wyposażonej sali obserwacyjnej, z przeszklonym punktem pielęgniarskim. Dla wypełnienia wolnego czasu pacjenci mają do dyspozycji salę dziennego pobytu z telewizorem oraz salę terapii zajęciowej. W oddziale pracuje dwóch lekarzy psychiatrów, dwóch psychologów oraz odpowiednio przeszkolony personel średni i niższy, który także uczestniczy w procesie terapeutycznym.

Wiedza, jaką dysponuje fachowy personel oddziału, pozwala na właściwe postępowanie diagnostyczne i leczniczo-rehabilitacyjne, takie jak:

 • bezpieczne i skuteczne detoksykowanie
 • nawiązanie kontaktu terapeutycznego
 • indywidualne rozmowy motywujące
 • współpraca z innymi ośrodkami zajmującymi się osobami uzależnionymi od alkoholu
 • prowadzenie psychoedukacji

Psychoedukacja to forma oddziaływania, która ma na celu zmianę postaw i zachowań w czasie trwania choroby. Program edukacyjny opiera się na elementach psychoterapii poznawczej i behawioralnej. Realizowany jest w 10-dniowym cyklu (od poniedziałku do piątku o godzinie 11.00), przez przeszkolony personel pielęgniarski oraz instruktora terapii zajęciowej  z nadzorem psychologa. Zajęcia te mają na celu:

 • zrozumienie psychobiospołecznego modelu drogi do uzależnienia
 • umożliwienie odnalezienia siebie w odpowiedniej fazie uzależnienia
 • zdobycie wiedzy o objawach świadczących o uzależnieniu i wskazanie ich u siebie
 • zapoznanie się z istotą mechanizmów sterujących uzależnieniem od alkoholu
 • zapoznanie się z destrukcyjnym działaniem alkoholu na organizm człowieka
 • umożliwienie rozpoznania objawów sygnalizujących głód alkoholowy
 • pokazanie, w jaki sposób może dojść do uzależnień zastępczych lub krzyżowych
 • uświadomienie, że w zespole uzależnienia od alkoholu nie istnieje picie kontrolowane
 • ukazanie destrukcyjnego wpływu alkoholu na kontakty z innymi ludźmi (rodzina, znajomi, praca)
 • pomoc w podjęciu decyzji o dalszym leczeniu
 • zapoznanie ze specyfiką Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień
 • zdobycie wiedzy o grupach Anonimowych Alkoholików, jako grupach wsparcia podczas zdrowienia

HARMONOGRAM ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA PACJENTÓW ODDZIAŁU DETOKSYKACYJNEGO:

PONIEDZIAŁEK
I. Co to jest alkoholizm? Drogi prowadzące do uzależnienia.
II. Uzależnienia zastępcze.

WTOREK
I. Objawy uzależnienia od alkoholu.
II. Brak picia kontrolowanego.

ŚRODA
I. Jak to się stało, że alkohol zawładnął moim życiem?
II. Alkohol, a życie społeczne.

CZWARTEK
I. Szkodliwe działanie alkoholu na organizm.
II. AA – co to takiego?

PIĄTEK
I. Głód alkoholowy.
II. Co można zrobić, aby powstrzymać rozwój choroby alkoholowej?

Ścisła współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień i Całodobowym Oddziałem Leczenia Uzależnień daje pacjentom możliwość podjęcia terapii, zarówno w trybie ambulatoryjnym, jak i w warunkach stacjonarnych. W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się znaczący wzrost problemów medycznych, spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Oddział Detoksykacyjny zajmuje się leczeniem, a także podejmuje kroki w celu przeciwdziałania temu narastającemu zjawisku. Pobyt w tym oddziale oraz skuteczna terapia są dla wielu osób uzależnionych początkiem drogi do całkowitej abstynencji.

Zakres usług medycznych świadczonych w Oddziale Detoksykacyjnym:

 • alkoholowy zespół abstynencyjny (F10.3) – do 10 dni
 • zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4) – do 10 dni
 • zespół abstynencyjny w uzależnieniu mieszanym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (F19.3) – do 10 dni
 • zespół abstynencyjny z majaczeniem w uzależnieniu mieszanym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (F19.4) – do 10 dni
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji uspokajających i nasennych (F13.3, F13.4) – do 56 dni

PACJENCI POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH NIE SĄ PRZYJMOWANI DO ODDZIAŁU!!!

image_pdfimage_print
 1. /
 2. Szpital
 3. /
 4. Oddziały Szpitalne
 5. /
 6. Oddział Detoksykacyjny
Skip to content