Prawa pacjentek po stracie dziecka

Poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Pani  w tym trudnym czasie

 1. Ma Pani prawo do skorzystania z obecności bliskiej osoby – ojca dziecka, swojej mamy czy przyjaciółki oraz prawo do zobaczenia i pożegnania się z dzieckiem.
 2. Na każdym etapie żałoby niezbędne jest wsparcie bliskich, rodziny, przyjaciół, personelu medycznego. Jeśli to nie wystarcza i doświadczane emocje uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie, dezorganizując różne sfery życia, powinno się skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologa, psychoterapeuty lub lekarza psychiatry. W związku z tym Szpital zapewni Pani pomoc psychologa w czasie pobytu w Oddziale oraz udzieli informacji o uzyskaniu dalszej pomocy psychologicznej po wyjściu ze Szpitala.
 3. Ma Pani prawo do rejestracji urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) bez względu na tydzień zakończenia ciąży, pod warunkiem określenia płci dziecka. Szpital wystawia Kartę Martwego Urodzenia, którą przekazuje do USC. Na tej podstawie USC dokonuje rejestracji dziecka i wystawia Akt Urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu, zastępujący także Akt Zgonu, którego w tym wypadku nie sporządza się dodatkowo. Określenie płci dziecka jest możliwe po 15-16 tygodniu ciąży. Jeżeli niemożliwe jest określenie płci, można wykonać badania genetyczne na własny koszt (nie są refundowane przez NFZ). Wykonanie badania genetycznego materiału z poronienia nie wymaga skierowania od lekarza. Badanie może być wykonane za pośrednictwem Laboratorium SPZOZ w Łukowie, rodzice mogą także przekazać materiał do badania do wybranego przez siebie ośrodka na terenie kraju. W tym przypadku dokumenty do Urzędu Stanu Cywilnego wypełnione są po otrzymaniu wyniku genetycznego.
 4. Ma Pani prawo do pochowania dziecka (jego ciała czy szczątków) bez względu na tydzień zakończenia ciąży i bez potrzeby określenia płci i rejestracji dziecka w USC. Szpital wydaje w tym celu Kartę Zgonu. Dokument ten jest potrzebny w trakcie załatwiania formalności w jednostce zarządzającej cmentarzem. Prawo do pochówku nie jest obecnie uzależnione od prawa do rejestracji. Można dziecko zarejestrować i pochować, a można poprzestać na samej rejestracji lub na samym pochówku.
 5. Ma Pani prawo do urlopu macierzyńskiego  i (lub) zasiłku macierzyńskiego bez względu na tydzień zakończenia ciąży, o ile zarejestruje Pani dziecko  w USC. Prawo to przysługuje w zależności od nawiązanych stosunków pracy lub podlegania właściwym ubezpieczeniom z innego tytułu. W przypadku urodzenia martwego dziecka kobieta ma prawo do 8 tygodni urlopu licząc od dnia porodu. W tym celu należy przedstawić pracodawcy Akt Urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu, który jest wystarczającym udokumentowaniem tego prawa.
 6. Ma Pani prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego bez względu na tydzień zakończenia ciąży, o ile zarejestruje Pani dziecko w USC. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych należy przedstawić dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów pochówku (np. faktura za trumnę, urnę lub usługi pogrzebowe na cmentarzu), Akt Urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu oraz dokument potwierdzający prawo do świadczeń (np. zaświadczenie od pracodawcy o podleganiu ubezpieczeniom społecznym). Bez Aktu Urodzenia obecnie pochówek jest możliwy, ale jego brak uniemożliwia uzyskanie zasiłku pogrzebowego.

W trakcie Pani pobytu w Szpitalu postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania, ale również prosimy o ponowny kontakt, jeśli po wyjściu z Oddziału pojawią się dodatkowe wątpliwości:  nr telefonu do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Patologii Ciąży (25) 798 2000-9, wew. 246

image_pdfimage_print
 1. /
 2. Dla Pacjentów
 3. /
 4. Prawa i obowiązki pacjentów
 5. /
 6. Prawa pacjentek po stracie...
Skip to content