7/21 „Dostawę sprzętu medycznego dla SPZOZ w Łukowie w ramach projektu unijnego pod tytułem: „Doposażenie SPZOZ w Łukowie w sprzęt medyczny”

Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie do ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=16793957

Składanie ofert do dnia: 20 lipca 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 20 lipca 2021 roku o godzinie 10:30

04/21 Dostawa leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie (pakiety nr 11,17,18,21,25,26,28,29,62,77 powtórzone)

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=14393009

Składanie ofert do dnia: 15 kwietnia 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 15 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:30

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Author: zp
  3. /
  4. Page 15
Skip to content