16/24 Dostawa serwera na potrzeby SPZOZ w Łukowie

ogłoszenie o zamówieniu e-zamawiający

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet

https://spzozlukow.ezamawiajacy.pl/pn/SPZOZLUKOW/demand/notice/public/133473/details

Składanie ofert do dnia: 1 lipca 2024 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 1 lipca 2024 roku o godzinie 10:30

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Zamówienia Publiczne
  3. /
  4. 16/24 Dostawa serwera na...
Skip to content