Rada Społeczna

W dniu 28 maja 2024 r. w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Społecznej w kadencji 2019-2024. Głównym punktem obrad było sprawozdanie finansowe SPZOZ w Łukowie za 2023 rok, które zostało jednogłośnie przyjęte. Przewodniczący Rady Społecznej Dariusz Szustek – Starosta Łukowski, z racji ostatniego posiedzenia obecnej kadencji Rady, złożył podziękowania jej członkom za wykazaną umiejętność znajdowania optymalnych rozwiązań dla dobra Szpitala, ponieważ nie można zapominać, że dotychczasowa kadencja miała przed sobą wielkie wyzwania z racji trwania pandemii COVID-19.
W imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu Łukowskiego Karola Ciołka, podziękowania Przewodniczącemu Rady Społecznej Dariuszowi Szustkowi złożył Pan Mariusz Furlepa – Dyrektor SPZOZ w Łukowie, życząc zrealizowania dalszych pomysłów i planów, uwzględniających Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie.
image_pdfimage_print
  1. /
  2. Aktualności
  3. /
  4. Rada Społeczna
Skip to content