15/24 Przebudowa i modernizacja pracowni RTG w ramach projektu „Przebudowa, modernizacja oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pracowni diagnostycznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia e-zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 e-zamowienia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet

https://spzozlukow.ezamawiajacy.pl/pn/SPZOZLUKOW/demand/notice/public/131188/details

Składanie ofert do dnia: 28 czerwca 2024 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 28 czerwca 2024 roku o godzinie 10:30

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Zamówienia Publiczne
  3. /
  4. 15/24 Przebudowa i modernizacja...
Skip to content