19/23 Zakup ambulansu medycznego typu C z wyposażeniem dla SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o wyniku postępowania e-zamówienia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 16 listopada 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 16 listopada 2023 roku o godzinie 10:30

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Zamówienia Publiczne
  3. /
  4. 19/23 Zakup ambulansu medycznego...
Skip to content