Dofinansowanie SOR i Pracowni Diagnostycznych

Mamy świetną wiadomość dla naszych pacjentów! W dniu 19 września 2023 roku zostały ogłoszone wyniki konkursu o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych. Środki pochodzą z Funduszu Medycznego na dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych. Całość dofinansowania wynosi 12 381 470,00 złotych,  w tym:
✅ 6 443 500,00 złotych, na taką kwotę obejmuje zakres prac dotyczący przebudowy i modernizacji pomieszczeń SOR oraz pracowni RTG
✅ 5 937 970,00 złotych przeznaczone jest na zakup wyposażenia na potrzeby SOR, Laboratorium i Pracowni RTG
Realizacja powyższej inwestycji znacząco pozwoli poprawić jakość i dostępność świadczeń udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz umożliwia postawienie kolejnych kroków w celu pełnienia naszej misji.
Na zdjęciach wiceminister aktywów państwowych Jan Kanthak oraz Zastępca Dyrektora SPZOZ w Łukowie ds. Inwestycji i Remontów Dariusz Orzeł.
image_pdfimage_print
  1. /
  2. Aktualności
  3. /
  4. Dofinansowanie SOR i Pracowni...
Skip to content