17/23 Dostawa zestawów komputerowych i drukarek na potrzeby SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02.10.2023

Ogłoszenie o wyniku postępowania e-zamowienia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 5 października 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 5 października 2023 roku o godzinie 10:30

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Zamówienia Publiczne
  3. /
  4. 17/23 Dostawa zestawów komputerowych...
Skip to content