14/23 Dostawa Systemu do Real Time PCR do SPZOZ w Łukowie w ramach projektu „Wsparcie SPZOZ w Łukowie w obszarze chorób zakaźnych”

Ogłoszenie o wyniku postępowania EZamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.08.2023

ogłoszenie 18.08.2023 r.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 30 sierpnia 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 30 sierpnia 2023 roku o godzinie 10:30

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Zamówienia Publiczne
  3. /
  4. 14/23 Dostawa Systemu do...
Skip to content