13/23 Dostawę sprzętu medycznego dla SPZOZ w Łukowie w ramach projektu „Wsparcie SPZOZ w Łukowie w obszarze chorób zakaźnych”

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia TED

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 8 sierpnia 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 8 sierpnia 2023 roku o godzinie 10:30

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Zamówienia Publiczne
  3. /
  4. 13/23 Dostawę sprzętu medycznego...
Skip to content