12/23 Odbiór, transport i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów medycznych powstałych z działalności SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.07.2023

Ogłoszenie o zamówieniu 10.07.2023

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 24 lipca 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 24 lipca 2023 roku o godzinie 10:30

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Zamówienia Publiczne
  3. /
  4. 12/23 Odbiór, transport i...
Skip to content