7/23 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla pacjentów SPZOZ w Łukowie wraz z dzierżawą pomieszczeń

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia TED

Ogłoszenie o modyfikacjach TED

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 12 maja 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 12 maja 2023 roku o godzinie 10:30

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Zamówienia Publiczne
  3. /
  4. 7/23 Świadczenie usług żywienia...
Skip to content