2/23 Dostawa leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.01.2023

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 6 luty 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 6 luty 2023 roku o godzinie 10:30

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Zamówienia Publiczne
  3. /
  4. 2/23 Dostawa leków do...
Skip to content