25/22 Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 20 października 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 20 października 2022 roku do godziny 10:30

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Zamówienia Publiczne
  3. /
  4. 25/22 Dostawa materiałów opatrunkowych...
Skip to content