24/22 Przegląd i konserwacja sprzętu medycznego na potrzeby SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 23 wrzesień 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 23 wrzesień 2022 roku do godziny 10:30

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Zamówienia Publiczne
  3. /
  4. 24/22 Przegląd i konserwacja...
Skip to content